Lietuvos švietimo reforma : ikimokyklinio ugdymo turinio ir pedagoginių technologijų kaita 1988-2008 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos švietimo reforma: ikimokyklinio ugdymo turinio ir pedagoginių technologijų kaita 1988-2008 m
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2009, Nr. 12, p. 104-120
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos Lietuvos švietimo reformos sąlygotos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si) turinio bei pedagoginių technologijų kaitos tendencijos 1988–2008 m. Atskleidžiamos ugdymo paradigmos ir teorinės nuostatos, lėmusios ugdymo(-si) sampratų bei tikslų kaitą. Peržvelgiamos nacionalinio lygmens programų esminės idėjos, stengiantis išryškinti ugdymo(-si) turinio modelius bei aprašyti jų požymius. Analizuojamas ugdymo(-si) proceso ir pedagoginių technologijų kaitos procesas ir ypatumai. Taikomi teorinės analizės, lyginimo, apibendrinimo metodai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(-si) turinys; Ikimokyklinio irpiešmokyklinio ugdymo(si) turinys; Kaitos tendencijos; Modeliai; Ugdymo technologijos; Ugdymo technologijos, modeliai; Educational technologies; Models; Pre-school and pre-primary (self) education content; Pre-school and pre-primary(self-) education content; Tendecies of change; Tendences of change.

ENThe article reviews the tendencies of the change of pre-school and pre-primary (self-) education content and of educational technologies, determined by education reform of Lithuania, in years 1988-2008. Educational paradigms and theoretical approaches which determined the change of conceptions and aims of (self-) education are disclosed. Main ideas of national level curricula are reviewed with the aim to highlight the models of (self-) education content and describe their features. The process of change and the peculiarities of (self-) educational process and educational technologies are analyzed. The methods of theoretical analysis, comparison and generalisation are employed. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23968
Updated:
2020-12-28 20:25:18
Metrics:
Views: 58    Downloads: 24
Export: