Socialinis darbas Lietuvoje : raidos, praktikos ir akademinis aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinis darbas Lietuvoje: raidos, praktikos ir akademinis aspektai
Alternative Title:
Practical and academic aspects of social work development in Lithuania
In the Journal:
Keywords:
LT
Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTVos prieš kelerius metus paprastas Lietuvos pilietis, politikas ar net specialistas profesionalas, išgirdęs žodžių derinius „socialinis darbas“ ir „socialinis darbuotojas“ sureaguodavo ne tik neišmanančiai, bet dažnai ir negatyviai: kas čia per keistas žodžių derinys? Neprabėgo ir dešimt metų, o sąvokos „socialinis darbas“ ir „socialinis darbuotojas“ tapo įprastomis. Tačiau vis dar kyla klausimų: kas tas socialinis darbas? Ką veikia socialiniai darbuotojai? Tai mokslas ar menas? Šio straipsnio tikslas – apžvelgti svarbesnius socialinio darbo raidos Lietuvoje aspektus. Siekiant išskirti šiuos aspektus, pirmiausiai glaustai pateikiama socialinio darbo samprata, jo apibrėžimas, pagrindiniai socialinio darbo komponentai. Straipsnyje taip pat glaustai apžvelgiamas socialinio darbo tapsmas Lietuvoje, jo plėtros tendencijos, susiklosčiusios aplinkybės, pagrindinės klientų grupės, socialinės problemos, socialinio darbo specialistų rengimas – svarbus socialinio darbo plėtros rodiklis. Po to ieškoma atsakymų į tokius klausimus: kaip visą apžvelgtą aibę įvykių ir spartų kismą vertinti? Kokio masto socialinio darbo plėtra Lietuvoje jau įvyko? Kur judama? Kaip rasti kuo objektyvesnį socialinio darbo būklės Lietuvoje įvertinimo kriterijų? Straipsnio išvadose teigiama, kad dar anksti kalbėti apie lietuviškąjį socialinį darbą, bet socialinis darbas – kaip studijų sritis, kaip profesija ir praktinė veikla – Lietuvoje yra. Pabaigoje pateikiamos svarbiausios socialinio darbo Lietuvoje stiprybės ir silpnybės.Reikšminiai žodžiai: Praktiniai ir akademinis aspektai; Socialinis darbas; Socialinis darbas, Lietuva; Lithuania; Practical and academic aspects; Social work; Social work, Lithuania.

ENJust several years ago, an ordinary Lithuanian citizen, politician or even a specialist, having heard the word combination “social work” and “social worker” reacted not only as a person who knows nothing about the field, but sometimes even in a negative manner: what a strange combination of words? However, in less than a decade the concepts “social work” and “social worker” became common notions. However, the following questions with regard to them still exist. What is social work? What do social workers do? Is it science or art? This article aimes at reviewing the key aspects in the development of social work in Lithuania. Seeking to single out these aspects, first of all, the concept of social work, its definition and the key aspects of social work are presented. The article also reviews the development of social work in Lithuania, its tendencies, circumstances, key client groups, social problems, training of specialists in the field of social work. The author seeks answers to the following questions: how the vast number of events and rapid changes should be evaluated? What is the scope of development of social work Lithuania has faced? What is the direction of the development of social work? How can the objective criteria for assessment of the situation in the field of social work in Lithuania be found? The conclusions of the article state that it is early to speak about the Lithuanian social work, however, social work does exist in Lithuania as a professional and practical activity. The key strengths and weaknesses of social work in Lithuania are presented at the end of the article.

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36299
Updated:
2018-12-17 10:54:51
Metrics:
Views: 517    Downloads: 174
Export: