Professionalization of social work in Lithuania from the perspective of social construction

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Professionalization of social work in Lithuania from the perspective of social construction
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 4 (61), p. 13-33
Keywords:
LT
Diskurso analizės metodas; Profesionalizacija; Socialinis darbas; Socialinis konstravimas.
EN
Discourse analysis method; Professionalization; Social construction; Social work.
Summary / Abstract:

LTŠiandien turime rezultatų, kurie byloja apie socialinio darbo įsitvirtinimą šalyje: socialinis darbas, kaip profesija, įtrauktas į Lietuvos profesijų klasifikatorių, sukurtas institucijų tinklas, teisinė bazė, išplėtotas socialinių darbuotojų rengimo tinklas, aiški kvalifikacijos kėlimo sistema, kuriasi profesinės paramos mechanizmas ir kt. Atrodytų, kad socialinio darbo, kaip profesijos, kūrimasis Lietuvoje jau yra pasibaigęs. Taigi, ką dar būtų galima pasakyti apie socialinio darbo atsiradimo ir vystymosi prigimtį Lietuvoje, kas dar nepasakyta ar neparašyta? Straipsnyje keliami klausimai, kaip gimsta idėjos, kurios formuoja socialinį darbą, kaip profesiją, Lietuvoje, kaip jos įsitvirtina, kokie lietuviško socialinio darbo diskurso formavimosi prieštaravimai slypi įvairiuose šaltiniuose? Ieškodama atsakymų remiuosi konstruktyvistine perspektyva, kuri leidžia išryškinti žinių kūrimosi socialiniame darbe procesą. [Iš leidinio]

ENToday we have a set of results, showing the entrenchment of social work in the country: social work as a profession is included into Lithuanian Classification of Occupations, we have created a network of institutions, legal basis, developed a network of social works education institutions, clear system of qualification development, the mechanism of professional support is being developed, etc. It seems that we could support A. Bagdonas (2001) statement, that creation of social work as profession in Lithuania has been finished already. So what else can one say about the nature of social work’s birth and development in Lithuania what has not already been said? The questions how the ideas, that guide professional practices in social work, come into being in Lithuania and how they acquire power; and what contradictions are displayed within discursive formation of Lithuanian social work development in different sets of sources, are discussed in this article. Trying to find the answers I base on constructivist perspective, which allows spotlighting the creating process of knowledge in social work. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44952
Updated:
2019-02-25 14:59:23
Metrics:
Views: 9    Downloads: 6
Export: