Periodic assessment of students' achievements as a factor of effectiveness of studies : the opinion of social pedagogy students

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Periodic assessment of students' achievements as a factor of effectiveness of studies: the opinion of social pedagogy students
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2010, Nr. 2 (51), p. 99-111
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokykla / School; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStudijų efektyvumas tampa vis svarbesniu klausimu, nes yra artimai susijęs su studijų kokybe. Vienas iš veiksnių, įtakojančių studijų efektyvumą, yra studentų pasiekimų vertinimas. Tačiau neretai vertinimas laikomas problemiška studijų proceso dalimi. Teorinė mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad tinkamai naudojami studentų pasiekimų vertinimo komponentai - vertinimo dažnumas, vertinimo metodai, studentams pateikiamas grįžtamasis ryšys, studentų įtraukimas į vertinimo procesą (savęs vertinimas) - teigiamai įtakoja studijų efektyvumą. 2008 m. atlikta socialinės pedagogikos bakalauro pakopos studentų apklausa, siekiant atskleisti studentų nuomonę apie periodiško įvertinimo įtaką studijų efektyvumui. Apklausoje dalyvavo 622 studentai, besimokantys universitetuose ir kolegijose. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad socialinės pedagogikos studentų nuomonė patvirtino teorines įžvalgas apie pozityvią tinkamai naudojamų studentų vertinimo komponentų (tokių kaip vertinimo dažnumas ir metodai, grįžtamojo ryšio kokybė) įtaką studijų efektyvumui. Daugelis studentų nurodė, kad optimalus vertinimo dažnumas - trys kartai per semestrą. Studijų efektyvumas didės, jei šalia tradicinių vertinimo metodų bus naudojami ir nauji metodai: diskusija grupėje, praktinės užduotys klasėje ir namuose, projektų rengimas, literatūros apžvalga ir kt. Beveik visi studentai nurodė, kad studijų efektyvumui svarbu tarpinius atsiskaitymus vertinti pažymiu, suteikti grįžtamąjį ryšį apie pažymį (į ką atkreipti dėmesį, žinių spragos, supratimas ir kt.).Reikšminiai žodžiai: Grįžtamasis ryšys; Savęs įsivertinimas; Studentų pasiekimų vertinimas; Studijų efektyvumas; Vertinimo dažnumas; Įsivertinimas; Assessment of students achievements; Effectiveness of studies; Feedback; Frequency of assessment; Self-evaluation.

ENThe phenomenon of effectiveness of studies becomes a hot issue because of its close connection to the quality of studies. The assessment of students' achievements is one of the factors influencing effectiveness of studies. Assessment is considered as a rather problematic part of study process. Theoretical analysis revealed the components of students' achievements assessment positively influencing effectiveness of studies if used properly: frequency of assessment events, assessment methods, feedback information provided to students, students' involvement into assessment process (self-evaluation). The questionnaire survey of 622 social pedagogy students was performed in 2008 in order to investigate students' opinion about the influence of periodic assessment of their achievements to the effectiveness of studies. The opinion of social pedagogy students about the influence of the mentioned above components of the assessment to the effectiveness of studies was analyzed. The research results revealed that the opinion of Lithuanian undergraduate day-time social pedagogy students is adequate and confirms the theoretical insights about the positive influence of properly used students' achievements components (such as assessment frequency, methods of assessment, feedback characteristics, students' involvement into the assessment process) to the effectiveness of studies. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26889
Updated:
2016-08-14 21:24:58
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: