"Nepaisomi profesionalai": socialiniai darbuotojai ir jų galia

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Nepaisomi profesionalai": socialiniai darbuotojai ir jų galia
Alternative Title:
"Disregarded professionals": social workers and their power
In the Journal:
Keywords:
LT
"nepaisomi profesionalai"; Galia; Profesija; Profesionalumas; Socialiniai darbuotojai; Socialinis darbas.
EN
"disregarded professionals"; Power; Profession; Professionnal; Social work; Social workers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma kokybinio tyrimo metu rekonstruota socialinių darbuotojų kaip „nepaisomų profesionalų“ empirinė kategorija-fenomenas. Remiantis grindžiamosios teorijos metodologija, atskleidžiamos šio fenomeno priežastinės, kontekstinės ir intervenuojančios sąlygos. Visgi ypatingas dėmesys sutelkiamas į „nepaisomo profesionalumo“ fenomeno įveikos strategijas (realizuojamas ir nerealizuojamas) bei šių strategijų sukeliamus padarinius socialiniam darbui. „Nepaisomas profesionalumas“ yra patiriamas tuomet, kai socialinio darbo specialistams yra keliami nepagrįsti, neadekvatūs, jų profesinės veiklos esmės neatitinkantys reikalavimai. Nustatyta, kad „nepaisomo profesionalumo“ fenomeno įveika yra lemiama profesionalo asmenybės, tačiau lygiai taip pat specifinių kontekstinių sąlygų, kuriomis veikia socialiniai darbuotojai. Veikiant socialinio darbo profesionalumą auginančiose / plėtojančiose organizacijose, atsiveria kitokios kokybės fenomeno įveikos galimybės nei socialinio darbo profesionalumo neauginančiose ar net jį žlugdančiose organizacijose / aplinkose. [Iš leidinio]

ENPhenomenon of social workers as "disregarded professionals" is presented in the article. The phenomenon is empirical category which has been reconstructed during qualitative research. Methodology of grounded theory has been used to reveal causal, contextual and intervening conditions of the phenomenon. Still the focus of the article is on the actualised and non-actualised strategies of coping with phenomenon of "disregarded professionals" and consequences of those strategies for social work practice. The phenomenon is experienced by social workers when they are faced with unjustified, inadequate, ungrounded requirements which don’t correspond with the essence of the professional activity. It has been revealed that the strategies of coping with phenomenon of "disregarded profession" are equally determined by the personality of a social worker and the specific contextual conditions, in which the social worker is working. Organisations which create supportive and encouraging professional development environment are opening possibilities for different quality strategies of coping with the phenomenon to compare with non-supportive, non-encouraging and even disruptive professional development organisations / environments. [From the publication]

DOI:
10.15388/STEPP.2014.0.3779
ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63051
Updated:
2020-02-05 14:45:05
Metrics:
Views: 33    Downloads: 11
Export: