Socialinio darbo profesionalizacija kaip sėkmingos socialinės pabėgėlių integracijos prielaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo profesionalizacija kaip sėkmingos socialinės pabėgėlių integracijos prielaida
Alternative Title:
Social work professionalization as precondition of success ful social refugee integration
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2015, Nr. 2 (71), p. 139-165
Keywords:
LT
Migracija; Profesionalizacija; Socialinio darbo identitetas; Pabėgėlių poreikiai.
EN
Migration; Professionalization; Social work identity; Refugee needs.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomas socialinio darbo profesionalizacijos aspektas, atitinkantis naujus iššūkius pasaulio visuomenei, kuriuos kelia pabėgėlių migracija. Pabėgėlių problema Europos Sąjungoje pastaruoju metu tapo viena svarbių socialinių problemų. Dėl politinės situacijos Afrikoje, Pietų Europos šalys jau nebepajėgia suvaldyti pabėgėlių srautų. Šią problemą bando spręsti ES parlamentas. Lietuva turi būti pasirengusi padėti šią problemą spręsti. Šalis, kuri priima pabėgėlius, turi turėti ne tik teisinį šio proceso reglamentą, bet ir specialistų, kurie užtikrintų sėkmingą pabėgėlių adaptavimąsi. Straipsnio autorės, remdamosi empirinių tyrimų, kurie atlikti Lietuvoje 2011–2014 metais, rezultatais, atskleidžia pabėgėlių poreikių raišką ir socialinio darbo galimybes tenkinant tuos poreikius socialinių paslaugų kontekste Lietuvoje. Tai turimos patirties pristatymas. Šis straipsnis gali padėti įvertinti situaciją ir Lietuvos galimybes, kas laukia visuomenės padedant spręsti šiandienos pabėgėlių problemą Europos Sąjungoje. Kartu aptariamas dar vienas socialinio darbo profesijos identiteto aspektas, atskleidžiantis socialinio darbuotojo kompetencijų raišką besikeičiančioje visuomenėje, jo gebėjimą veikti neapibrėžtose situacijose. [Iš leidinio]

ENThis article presents the aspect of the social work professionalization which responds to the new challenges of a global society that is the refugee migration. The refugee problem in the European Union has recently become one of the important social problems. Due to the political situation in Africa South European countries are already unable to manage the daily flow of refugees. EU Parliament is trying to solve this problem. Lithuania has to be ready to solve this problem as well. The country which receives refugees not only has to have the legal regulation of this process, but also the professionals who could ensure the success of their adaptation. The authors, using different empirical research materials which were conducted in Lithuania in the years 2011–2014, reveal the depth of the needs and the possibilities of the social work services while implementing these needs in the context of social services in Lithuania. This is the presentation of the experience available. This article can help you to assess the situation and the opportunities that are ahead for the Lithuanian society when helping to solve the problem of today’s refugees in the European Union. At the same time this article reveals one more aspect of the identity in the social work profession, revealing the depth of the social worker’s competencies in a changing society and his ability to operate in unspecified situations. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v71i2.1106
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62345
Updated:
2019-02-16 23:56:35
Metrics:
Views: 21    Downloads: 6
Export: