Socialinių procesų kaitos vaidmuo socialinio darbo raiškai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių procesų kaitos vaidmuo socialinio darbo raiškai Lietuvoje
Alternative Title:
Role of changes of social processes in manifestation of social work in Lithuania
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 2 (55), p. 17-33
Keywords:
LT
Socialinis darbas / Social work; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTSocialinio darbo raida Lietuvoje susijusi su būtinybe suvaldyti pokomunistinės socialinės kaitos „įsiūbuotą“ visuomenę: daugybė įvairaus amžiaus žmonių tapo šių procesų aukomis. Socialinis darbas pasiūlė perspektyvesnį požiūrį į žmogų, įtakos lauką išplėsdamas gerokai už institucionalizuotos praktinės veiklos ribų. Socialinį darbą Lietuvoje įvairiais aspektais tyrinėja nemažai Lietuvos ir užsienio autorių, tačiau autorių, kurie tyrinėdami socialinį darbą plėtotų Lietuvos visuomenės socialinės raidos aspektą, nėra daug. Ir nors pokomunistinės transformacijos priežastingumas, ilgą laiką dominavęs Lietuvos moksliniame, politiniame, praktiniame ir viešajame diskurse, pamažu mažėja, vis dar išlieka aktualus. Turint tai omenyje natūraliai kyla klausimas, kokia ta pokomunistinė transformacija ir kokią įtaką daro jos raidai Lietuvoje? Siekiant adekvačiai įvertinti socialinio darbo vietą šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje, straipsnyje išryškinami esminiai gerovės valstybės bruožai, kurių kontekste ir formuojasi socialinis darbas Lietuvoje. Kartu apžvelgiamos diskusijos, kilusios socialinių profesijų – socialinio darbo ir socialinės pedagogikos – profesionalizacijos laikotarpiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pokomunistinė transformacija; Socialinis darbas; Socialinės gerovės valstybė; Socialinės problemos; Postcommunist transformation; Social problems; Social welfare state; Social work.

ENSocial work development in Lithuania is related to manage society in postcommunist transition. The transition from the state to the market economy caused unexpected social problems (poverty, unemployment, accommodation deficit, disbalance of equal opportunities, etc.). That had a direct effect on the most vulnerable social groups (the old and elderly, the disabled, large families, and children in risk families). Furthermore, these problems were made even more acute under the conditions of increasing crime rates, corruption, addictions, prostitution, and violation of children's rights. Social work extended its influence well beyond the field of institutionalized practices and offered more perspective approach to a human being. A large group of Lithuanian and foreign authors explore various aspects of social work in Lithuania; however there are not so many of them, who expand their social work studies in the context of social changes which the country experienced in postcommunist transition.Though a postcommunist transformation causality, which has long dominated in Lithuanian scientific, practical, political, and public discourse, is slowly shrinking, it is still relevant aspect to study. Having that in mind it becomes necessary to find out what the postcommunist transformation is, and what influence it makes on social work evolution and development in Lithuania. In order to evaluate adequately social work stand in a contemporary Lithuanian society, the article highlights the key features of the welfare state, where the Lithuanian social work develops. Herewith the article reviews the debates on social professions - social work and social pedagogy - in the period of their professionalization. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29175
Updated:
2020-09-22 19:51:12
Metrics:
Views: 104    Downloads: 23
Export: