Medicininio ir socialinio negalės modelių požymiai socialinių darbuotojų veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medicininio ir socialinio negalės modelių požymiai socialinių darbuotojų veikloje
Alternative Title:
Features of medical and social models of disability in practice of social workers
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 2 (19), p. 67-78
Keywords:
LT
Socialinio darbo procesas; Psichinė negalė; Medicininis modelis; Socialinis modelis; Stipriųjų pusių perspektyva; Problemų sprendimo perspektyva.
EN
Social work process; Mental disability; Medical model; Social model; Strengths perspective; Problem solving.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami medicininis ir socialinis negalios modeliai ir jų taikymo socialinio darbo psichikos sveikatos srityje aspektai. Šiuolaikinio socialinio darbo teorijoje medicininis negalios modelis yra kritikuojamas, nes orientuojasi į atskirus žmogaus trūkumus ir negalią laiko asmenine žmogaus problema, o socialinis negalios modelis yra pageidaujamas, nes grindžiamas žmogaus sveikatos ir gerovės kompleksiniu supratimu. Į problemos sprendimą orientuotas požiūris yra tradicinis socialinio darbo modelis, turintis medicininio negalios modelio požymių: problemos suprantamos kaip žmogaus funkcionavimo dalis, trūkumai, o pagrindinis problemų sprendimo tikslas - jas normalizuoti. Stipriųjų pusių perspektyvos taikymas socialiniame darbe remiasi socialiniu negalios modeliu: akcentuojamas kiekvieno kliento unikalumas, siekiama plėtoti klientų problemų sprendimo įgūdžius, tvarkytis su stresu ir sunkumais. Pristatomi tyrimo rezultatai, kurie atskleidžia medicininio ir socialinio negalios modelių raiškos požymius psichikos sveikatos centrų socialinių darbuotojų veikloje šiais socialinio darbo proceso etapų aspektais: susipažįstant su kliento situacija, jos prielaidomis ir kliento problemos priežastimis, apibūdinant kliento situaciją, vartojant specifinę profesinę kalbą ir įvertinant kliento situacijos pokytį. Naudotas kiekybinis tyrimo metodas, renkant duomenis anketinės apklausos internetu būdu. Tyrimas atskleidė, kaip psichikos sveikatos centrų socialinių darbuotojų veiklos proceso etapuose skirtingai reiškiasi tiek medicininio negalios modelio, tiek socialinio modelio požymiai. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the medical and social models of disability and the aspects of their application dealing with the issues of mental health in the area of social work. In the contemporary social eork theory, medical model of disability has come under attack as it is oriented towards individual human defects, and human disability is considered to be a personal problem, whereas the social model of disability is favored since it is based on comprehensive understanding of human health and welfare. An approach oriented towards problem solution is a traditional model of social work having some features of medical model of disability, i.e. problems are understood as a part of human behavior, and the main objective of problem solution is normalization. Application of strength perspective approach is based on social model of disability: emphasis on the uniqueness of each client, development of problem solution and stress management skills. The results presented reveals the features of medical and social models of disability in the activity of social workers in mental health centers in the following stages of social work process: familiarization with the client’s situation, making assumptions and defining the reasons of the problems, defining client’s situation, using professional terminology, and assessing the changes in the client’s situation. During the research, a method of quantitative analysis was used, and data for research were collected through online survey. The research revealed how the features of mental and social models of disability are expressed during various stages of social work in mental health centers.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16471
Updated:
2018-12-17 12:15:09
Metrics:
Views: 70    Downloads: 36
Export: