Socialinių darbuotojų elgsenos modelių identifikavimas sprendžiant profesinius konfliktus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų elgsenos modelių identifikavimas sprendžiant profesinius konfliktus
Alternative Title:
Identification of behaviour patterns of social workers when resolving professional conflicts
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2010, t. 21, Nr. 2, p. 112-121
Keywords:
LT
Elgsenos modeliai; Konfliktų sprendimo strategijos; Socialinis darbas; Supervizija.
EN
Behaviour models; Conflict resolving strategies; Social work; Supervision.
Summary / Abstract:

LTSocialinio konflikto paradigmos požiūriu konfliktas žymi suvoktą interesų nesutapimą. Straipsnyje, remiantis empirinio reprezentatyvaus tyrimo rezultatais, analizuojama socialinių darbuotojų elgsena sprendžiant profesinius konfliktus. Klausimynas socialiniams darbuotojams parengtas pagal Thomas ir Kilmann (1974) penkių konflikto valdymo strategijų modelį. Socialinių darbuotojų elgsenos modeliai, sprendžiant profesinius konfliktus, buvo identifikuoti klasterinės analizės metodu. Skirtingi elgsenos modeliai apibrėžiami pagal tai, su kuo konfliktuoja socialiniai darbuotojai, taip pat kiek intensyvi yra kiekvienos konflikto valdymo strategijos raiška. Apklausos duomenų analizė rodo, kad socialiniai darbuotojai konfliktuose su vadovu realizuoja lygiavertiškumo, racionalumo ir atsitraukimo elgsenos modelius; konfliktuose su kolegomis - dalyvavimo ir atvirumo, dalyvavimo vengiant įtampos, mažo konstruktyvumo ir oponavimo elgsenos modelius, o konfliktuose su klientu - profesionalaus įsitraukimo, profesinio atstumo išlaikymo bei profesinio tapatumo stokos elgsenos modelius. Šie elgsenos modeliai nepriklauso nuo socialinių darbuotojų užimamos pozicijos darbe ir jų išsilavinimo. Apibendrinant teigiama, kad sprendžiant konfliktus organizacijoje būtina išorinė metodologiškai pagrįsta profesionali pagalba. Vienas iš tokių pagalbos metodų, skatinančių konfliktų reflektavimą sudėtingomis socialinio darbo aplinkybėmis, yra supervizija. [Iš leidinio]

ENAccording to the social conflict paradigm, a conflict means the incurrence of interests, which is more or less perceived. This paper, on the basis of the representative research results, analyses the behaviour of social workers when resolving professional conflicts. A questionnaire has been constructed according to the model of five conflict management strategies proposed by Thomas and Kilmann (1974). The patterns of the behaviour of social workers when resolving professional conflicts were identified by the cluster analysis method. Different patterns of behaviour depend on the intensity of the manifestation of the conflict-resolving strategy and with whom social workers are in conflict. According to the findings of the research, social workers use the behavioural patterns of equivalence, rationality and retreat in conflicts with authorities. The behavioural patterns of participation and openness, participation seeking to avoid tension, and poor constructiveness and opposition are used in conflicts with colleagues. The behavioural patterns of professional involvement, professional distance and the lack of Professional identity are used in conflicts with clients. There is no relation between the behavioural patterns when resolving professional conflicts and such characteristics of social workers as their professional position at workplace and education. As a conclusion, authors assume that the external professional, methodologically grounded, support is needed in organisations for resolving conflicts. Supervision is one of the support methods, which stimulates the reflection of conflicts in complex professional situations of social work. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26658
Updated:
2018-12-17 12:44:18
Metrics:
Views: 31    Downloads: 13
Export: