Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos analizė
Alternative Title:
Social workers training system analysis
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 648-658
Keywords:
LT
Kvalifikacijos tobulinimo sistema; Socialiniai darbuotojai; Socialinio darbo metodiniai centrai; Socialinis darbas; Socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistema.
EN
Professional development system; Social work; Social work resource center; Social workers; Social workers training system.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išanalizuoti esamą socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemą bei ištirti tobulintinas sistemos sritis. Taikyti šie tyrimo metodai – mokslinės literatūros, teisės aktų, dokumentų ir empirinių duomenų analizė, sisteminė ir priežastingumo analizė. Remiantis analize, galima teigti, kad labai mažai vykdoma veiklų, bendradarbiaujant su užsienio šalių socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis. Konkurso būdu, socialinėms įstaigoms tapus socialinio darbo metodiniais centrais priskiriamos svarbios funkcijos, organizuojant ir vykdant socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo funkcijas, tačiau jų veiklai lėšų neskiriama, tačiau atsiranda papildomos administravimo veiklos – teikiamos veiklos ataskaitos socialinės globos įstaigų administravimo tarnybai ir pan. Gauti lėšas yra galimybė tik už vykdomus mokymus pagal patvirtintas mokymo programas. Remiantis atlikta dokumentų analize, nustatyta, kad teisės aktų, reglamentuojančių metodinių centrų veiklos kokybę, nėra. Tobulintinos socialinį darbą dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimo sistemos sritys: skatinti socialinio darbo metodinių centrų bendradarbiavimą ir veiklą su užsienio šalių socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis; reglamentuoti dokumentuose socialinio darbo metodinių centrų veiklos kokybės vertinimą; siekiant efektyvinti socialinio darbo metodinių centrų veiklą, skirti finansavimą šių metodinių centrų veiklai, tikėtina, tai padėtų aktyvinti visų metodinių centrų veiklą.

ENThe paper presents and analyzes the social workers' professional development system for regulating the legal documents, analyze the social work qualification of workers organizing function activities, as well as the latest statistics relating to client groups of social workers. Social care institutions administrative office of Social Security and Labour of the Ministry is responsible for social workers to ensure certification and social work workforce training system functions. However, the main organizing body for social workers qualification training - Social Work Resource Centres (51), which organized the theoretical and practical trainings for social workers. Also, social workers trainings are preparing and carrying out social work training institutions, namely, a training institution that prepares social work professionals, according to social work programs. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33641
Updated:
2018-12-17 13:07:46
Metrics:
Views: 20    Downloads: 6
Export: