Socialinių darbuotojų kompetencijų vertinimas atestacijos metu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų kompetencijų vertinimas atestacijos metu
Alternative Title:
Social workers' competence assessment during certification
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2007, Nr. 4 (15), p. 67-82
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Socialinis darbuotojas; Kvalifikaciniai reikalavimai.
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Profesinis rengimas / Vocational training; Socialiniai darbuotojai / Social workers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta aptarti socialinių darbuotojų kompetencijų ir kvalifikacinių reikalavimų sąsajas. Tyrimo metodas buvo mokslinės literatūros, dokumentų analizė, empirinis tyrimas, duomenų apdorojimas SPSS paketu ir duomenų analizė. Apklausta 120 socialinių darbuotojų: 65 iš stacionarių socialinių paslaugų ir 55 iš nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų. Tyrimas atliktas 2007 metų sausio -balandžio mėnesiais. Tyrimui pasirinkta 10 apskričių, nes remiantis pirminės atestacijos duomenimis, socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo atestacijos procedūras vykdė apskrities sudarytos atestacijos komisijos. Straipsnyje yra aptarta socialinio darbuotojo kompetencijos samprata, jos struktūra, kuria remiantis sudarytas socialinių darbuotojų praktinės veiklos vertinimas. Nurodoma, kad socialinio darbuotojo profesinė kompetencija -įgytų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir etinių vertybių visuma, apibūdinanti jo profesinę kvalifikaciją ir nulemianti praktinės veiklos sėkmę. Kompetencija yra dinamiška, todėl reikalauja nuolatinio socialinių darbuotojų tobulėjimo: plėsti ir gilinti žinias, ugdyti įgūdžius ir remtis socialinio darbo vertybėmis. Taip pat aptariami socialinių darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai, kurie leidžia įvertinti socialinio darbuotojo kompetencijos lygį, nusakantį socialinio darbuotojo atitikimą tam tikrai kvalifikacinei kategorijai. Remiantis tyrimo duomenimis, analizuotos socialinių darbuotojų kompetencijos, atskleistas socialinių darbuotojų požiūris į naujus kvalifikacinius reikalavimus.

ENThe article discusses the concept of social workers' competence, its structure, which is the basis for social workers' practical activity assessment. It also discusses qualification requirements for social workers, which allow defining social worker's competence level identifying his or her correspondence to certain qualification category. During the research social workers competences were analyzed, and their attitude towards the new qualification requirements was revealed. The research showed that social workers believe personal features and values to be more important competences than activity efficiency and results as well as socialization, cooperation and management. When assessing their competence level social workers indicated that their highest competences are in personal features and values sphere. The majority of social workers pointed out the reasons of negative evaluation of the new qualification requirements as they are too high, far from reality and not included into official functions requirements. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17829
Updated:
2020-07-28 20:26:20
Metrics:
Views: 65    Downloads: 27
Export: