On the discource of social work professionalisation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the discource of social work professionalisation
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 4 (69), p. 143-159
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Pedagogika / Pedagogy; Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomas socialinio darbo profesionalizacijos diskursas praktikos, mokslo, akademinės veiklos ir profesijos identiteto aspektais, atskleidžiant socialinio darbuotojo kompetencijų raišką besikeičiančioje visuomenėje. Autorės, įvertindamos socialinio darbuotojo rengimo Lietuvoje dvidešimtmetę patirtį, socialinio darbo identitetą atskleidžia dviem lygmenimis: profesionaliu (akademizacija ir praktika) ir teisiniu (profesijos ir studijų statusas). Pasitelkiamas naujas požiūris į socialinio darbo teorijos formavimąsi, studijų metodus, tarpkultūrinės komunikacijos ir mokymosi visą gyvenimą ugdymą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesionalizacija; Socialinio darbo identitetas; Probleminis mokymas; Tarpkultūrinė komunikacija; Mokymasis visą gyvenimą; Professionalization; Social work identity; Problem based learning; Intercultural communication; Lifelong learning.

ENThe paper presents the discourse of the social work professionalization from the viewpoints of practice, research, academic activity, and professional identity, by revealing the expression of social worker competencies in the changing society. By means of evaluating the 20-year-experience of social worker training in Lithuania, the authors reveal the identity of social work at two levels: professional (academisation and practice) and legal (profession and study status). For the purpose, a novel approach to the formation of the social work theory, study methods, and the education of intercultural communication and lifelong learning is employed. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v68i4.956
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62312
Updated:
2019-02-18 23:41:12
Metrics:
Views: 59    Downloads: 5
Export: