Laiškai Sofijai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laiškai Sofijai
Editors:
Landsbergis, Vytautas, sudarymas [com]
Edition:
Nauja išplėsta laida
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2011.
Pages:
439 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, 1904-1914; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature; Menas / Art.
Summary / Abstract:

LTKnyga Laiškai Sofijai sumanyta ir parengta kaip dokumentinė, iš dalies ir memuarinė, M. K. Čiurlionio paskutinių metų biografija. Jo laiškuose sužadėtinei, vėliau žmonai, atsispindi svarbiausi gyvenimo įvykiai. Tais tarpais, kai Konstantinas ir Sofija būdavo drauge į pagalbą ateina jų laiškai, rašyti kitiems asmenims, S. Čiurlionienės ir kitų amžininkų atsiminimai. Ši medžiaga padeda sukurti biografijos tėkmę, o sykiais suteikia tam tikros kompozicinės bei emocinės atsvaros. Ja yra užpildomas, įgyja dramatinę prasmę ir M. K. Čiurlionio ligos laikotarpis: S. Čiurlionienės laiškuose Felicijai Bortkevičienei ir Mstislavui Dobužinskiui atsispindi kova su nelaime ir netolygi ligos eiga su pagerėjimais bei pablogėjimais (čia ir du skaudūs ligonio laiškų fragmentai su biografiniais aspektais), o antra vertus - jau prasidedąs savarankiškas M. K. Čiurlionio meno gyvenimas, žadąs ir nebetolimą, deja, pomirtinį nestabilų triumfą. M. K. Čiurlionio laiškai Sofijai, dabar jau spausdinti 1973 m. knygoje, skirtingai negu jų pirmosiose publikacijose, teikiami ištisai. Laiškai datuoti senuoju kalendoriniu stiliumi. Personalijų komentaruose daugiau stengtasi paryškinti minimų asmenų to meto veiklos momentus, jų biografinius ryšius su Konstantinu ir Sofija Čiurlioniais. Visi M. K. Čiurlionio laiškai S. Kymantaitei-Čiurlionienei saugomi S. Čiurlionienės namuose Kaune.Reikšminiai žodžiai: Biografija; Epistolinis palikimas; Laiškai; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Menas; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, 1904-1914; Art; Biography; Epistolary heritage; Letters; M. K. Chiurlionis; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Sofija Kymantaitė Čiurlionienė.

ENThe book “Letters to Sofia” was intended and written as a documentary and partially memoir book – M. K. Čiurlionis’ biography of his last years. In his letters to his fiancé and later his wife, the most important events of his life are reflected. During the period they were together, his letters to other people, for example, memories by S. Čiurlionienė and other contemporaries, are used. This material helps create the biographic flow of his life and sometimes it even brings certain compositional and emotional flavour. With this material, the period of M. K. Čiurlionis’ illnesses gains dramatic meaning: S. Čiurlionienė’s letters to Filicija Bortkevičienė and Mstislav Dobuzhinsky reflect Čiurlionis’ struggle with the disaster and the uneven flow of the disease with improvements and deteriorations (including two painful fragments of his letters with biographical aspects). On the other hand, the independent life of his art is approaching and is promising a post-mortem triumph. M. K. Čiurlionis’ letters to Sofija, which were published in the book of 1973, are presented in a cohesive manner. The letters are dated according to the old calendar style. In personal comments, activity moments of the mentioned persons are highlighted as well as their biographical relations with Konstantinas and Sofija Čiurlionis are emphasized. All letters by M. K. Čiurlionis to S. Kymantaitė-Čiurlionienė are kept in the house of S. Čiurlionienė in Kaunas.

ISBN:
9789955234326
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28538
Updated:
2016-08-14 15:18:39
Metrics:
Views: 325
Export: