Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: didingumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: didingumas
Alternative Title:
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: the sublime
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2011, 12, p. 8-18
Keywords:
LT
I. Kantas; Architektūra / Architecture.
Summary / Abstract:

LTTradicinės estetikos sąvokos, tarp jų ir didingumas, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos tyrinėjimuose pasitaiko labai retai; lietuvių estetikoje nėra tvirtos didingumo nagrinėjimo tradicijos. Straipsnyje siekiama parodyti, kad didingumas yra esminė M . K. Čiurlionio estetinės patirties ir visų jo kūrybos sričių (muzikos, dailės, žodžio kūrybos) savybė. Primenama didingumo idėjų estetikoje raida. Daugiausia remiamasi Imanuelio Kanto didingumo koncepcija, nes M . K. Čiurlionio didingos gamtos potyriai ir jo kūrybos vaizdiniai visiškai atitinka filosofo teiginius, savo ruožtu padedančius įžvelgti M . K. Čiurlionio mąstysenos savitumą ir jo reikšmingiausių kūrinių prasmes. Detaliau apibūdinami kai kurie kūriniai, kurių objektas yra gamtos reiškiniai (jūra, kalnai, debesys, beribės erdvės ir pan.) ir į Dievo sukurtą pasaulį įsiterpusios žmogaus veiklos padariniai, ypač didelės apimties religinės ir pasaulietinės paskirties statiniai. Daugelio idėjų telkiniu laikomas vienas paskutiniųjų dailininko paveikslų „Rex“ (1909 m.). Jo prasmė apibūdinama 103 psalmės žodžiais: „Viešpats padėjo savo sostą danguose, ir jo karališka galybė visa valdo [...]. Šlovinkite Viešpatį visi jo darbai visose jo viešpatijos vietose, šlovink Viešpatį, mano siela!“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Architektūra; Debesys; Didingumas; Dievas; Erdvė; Gamta; Gamta (vandenys, kalnai, debesys, erdvė); I. Kantas; Kalnai; Vandenys; Žaltys; Žmogus; Architecture; Clouds; God; I. Kant; I.Kant; Man; Mountains; Nature; Nature (waters, mountains, clouds, space); Snake; Space; Sublime; Waters.

ENCategories of traditional aesthetics (the sublime among them) can very seldom be found in the studies of M. K. Čiurlionis' creative work; no lasting tradition of research of the sublime exists in Lithuanian aesthetics. The aim of the article is to explain the sublime as an essential feature of Čiurlionis' aesthetic experience and of all kinds of his creative work (music, painting, literary works). The development of the ideas of the sublime is reminded. Research is mainly based on Kant's conception since Čiurlionis' perception of the greatness of nature as well as the images of his works entirely correspond to the statements of the philosopher that in their turn help to perceive the peculiarity of Čiurlionis' way of thinking and senses of his most significant works. Several works related with the representation of the phenomena of nature (sea, mountains, clouds, boundless spaces, etc.), and results of the human activity (especially monumental buildings of religious or secular use) joined in the world created by God are reviewed in more detail. The picture Rex (1909), one of the last of Čiurlionis' paintings is considered the junction of many ideas of the artist. It is characterized by the lines from Psalm 103: "The Lord has established his throne in the heavens, and his kingdom rules over all.... Bless the Lord, all his works, in all places of his dominion. Bless the Lord, о my soul!". [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33855
Updated:
2020-03-08 11:53:02
Metrics:
Views: 42    Downloads: 3
Export: