Čiurlionio fenomenas dabartinės meninės kūrybos procesų psichologijos veidrodyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čiurlionio fenomenas dabartinės meninės kūrybos procesų psichologijos veidrodyje
Alternative Title:
Phenomenon of Čiurlionis through the mirror of the psychology of contemporary art creation
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Kūryba; Meno psichologija; Romantizmas; Simbolizmas; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Creation; Art psychology; Romanticism; Symbolism.
Keywords:
LT
Kūryba; Meno psichologija; Romantizmas / Romanticism; Simbolizmas / Symbolism.
EN
Art psychology; Creation; Romanticism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje susitelkiama į psichologinius Čiurlionio asmenybės, kūrybinio potencialo ir meninės kūrybos aspektus, kurie tyrinėjami dabartinės meninės kūrybos procesų psichologijos požiūriu. Pradžioje glaustai apibūdinamas Čiurlionio asmenybės ir kūrybos fenomeno sudėtingumas, naujų prieigų, tyrinėjimo strategijų ir metodų svarba norint pažinti meninių jo vizijų pasaulį. Ypatingas dėmesys skiriamas pasaulėžiūrinėms Čiurlionio nuostatoms, jo domėjimuisi įvairiais psichologiniais žmogaus gyvenimo ir kūrybos aspektais. Toliau aptariamas psichologinių teorijų, ypač „įsijautimo" poveikis Čiurlioniui. Straipsnyje detaliai analizuojami pagrindiniai menininko kūrybinio potencialo elementai: kūrybinis aktyvumas, fantazija ir meninės vaizduotės galia, išlavinta intuicija, minties skvarbumas, atmintis, pastabumas, darbingumas, įsijautimas, įkvėpimas, asmenybės centruotumas, užsisklendimas ir tobulumo siekis, jautrus santykis su gamtos pasauliu (iš kurio jis sėmėsi įkvėpimo), gebėjimas žavėtis jo grožiu, įvairove, paprasčiausiuose gamtos reiškiniuose įžvelgti gelminę, kitiems neregimą esmę. Pabaigoje išryškinami specifiniai Čiurlionio meninės kūrybos proceso ypatumai, jų ryšys su menininko asmenybe ir kūrybiniu jos potencialu. [Iš leidinio]

ENArticle focuses on the psychological aspects of Čiurlionis' personality, creative potential and the peculiarities of artistic creation that are researched from the point of view of the psychology of contemporary artistic processes. At the beginning the complexity of the phenomenon of Čiurlionis' personality and creative work is shortly dealt with, as well as the importance of research strategies and methods in order to know the world of artistic visions that he created. Much attention is paid to Čiurlionis' viewpoint, his interest in various psychological aspects of man's life and creation. Later attention is shifted to the influence of psychological theory of empathy on Čiurlionis. The artist's main elements of creative potential are analysed in detail: creative activeness, fantasy and the power of artistic imagination, good intuition, thirst for knowledge, observance, memory, working capacity, ability to feel, inspiration, a centred personality, reserve and wish for perfection, a sensitive attitude to nature (his source of inspiration), his ability to admire its beauty, variety, ability to see depths and essence unseen by others. The end of the article focuses on specific peculiarities of Čiurlionis' artistic creative process and their relationship with the artist's individuality and its creative potential. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51432
Updated:
2022-01-08 17:19:47
Metrics:
Views: 73    Downloads: 23
Export: