Chopinas ir Čiurlionis: paralelės, santapos, įtaka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Chopinas ir Čiurlionis: paralelės, santapos, įtaka
Alternative Title:
Chopin and Čiurlionis: parallels, coincidences and influence
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Frederikas Šopenas; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Paralelės; Įtaka; Romantinė estetika; Fryderyk Chopin; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Parallels; Influence; Romantic aesthetics.
Keywords:
LT
Įtaka; Paralelės; Estetika / Aesthetics.
EN
Fryderyk Chopin; Influence; Parallels; Romantic aesthetics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamos Fryderyko Chopino ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos paralelės, aktualių kontekstų bei tekstų sąlyčio taškai. Tyrimo metu atskleisti juos siejantys panašumai: sąmoningi ryšiai su savo tautos folkloru bei kūrybinė jo integracija, originalus braižas, pranašaujantis naujas menines kryptis, romantinė estetika, humanistinės idėjos, tautinė savimonė ir kt. Antroji tyrimo dalis, skirta Chopino ir Čiurlionio kūrybinėms paralelėms bei galimoms įtakoms analizuoti ir interpretuoti. Apibūdinami Čiurlionio kūriniai fortepijonui iki 1904 metų, atspindintys menines sąsajas su Chopino opusais. Įvairaus intensyvumo sąlyčio taškai matyti tiriant muzikos tautiškumo bruožus, žanrų idiomatiką, fortepijoninės faktūros sprendimus, charakteringus žanrų elementus, harmoninės kalbos detales bei požymius. Aptariama tiriant atskleista Chopino kūrybos įtaka Čiurlionio ankstyvojo laikotarpio kūriniams fortepijonui. Tyrimui naudojami šie metodai: aprašomasis, lyginamasis, analitinis, kultūrologinis ir kt. [Iš leidinio]

ENArticle presents parallels between the life and creative work of Fryderyk Chopin and Mikalojus K. Čiurlionis, things in common within relevant contexts and texts. During the investigation similarities relating them were revealed: deliberate links with the folklore of their nation and its creative integration, the original style forecasting new trends in art, romantic aesthetics, humanistic ideas, national self-awareness, etc. The second part of the investigation is devoted to the analysis of Chopin and Čiurlionis' creative parallels and possible influences and interpretation. Čiurlionis' compositions for piano composed before 1904, which reflect his links with Chopin's opuses are characterised. Things in common of various intensities are observed in investigating the features of nationality of music, idiomatic of genres, solutions of piano manner of execution, characteristic genre elements, details and features of the harmonic languages. The impact of Chopin's creative work on piano compositions of Čiurlionis' earliest period revealed during the investigation is discussed. The following methods were used for the investigation: descriptive, comparative, analytical, culturologic and others. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51413
Updated:
2022-01-31 20:24:28
Metrics:
Views: 37
Export: