Ezoteriniai XX amžiaus pradžios lietuvių literatūros kontekstai (Juozapas Albinas Herbačiauskas, Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ezoteriniai XX amžiaus pradžios lietuvių literatūros kontekstai (Juozapas Albinas Herbačiauskas, Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė)
In the Journal:
Acta litteraria comparativa. 2006, Vol. 1, p. 154-165
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje Juozapo Albino Herbačiausko ir Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės kūryba aptariama ezoterizmo aspektu, remiantis mitologijos, religijos ir kultūros kodais. Siekiama ezoterizmą iš hermetinio religijų ir mitologijų, slaptųjų doktrinų lygmens įvesti į literatūros lauką, mistinį elementą redukuoti į simbolio, kūrinio poetikos lygmenį. Ezoterizmo reiškinys, slaptojo matmens įsiliejimas į literatūrą siejamas su XX a. pradžios kultūros situacija, filosofinės, religinės, estetinės minties transformacijomis. Fin-de-Siecle dekadentiška katostrofizmo nuojauta, egzistencializmo filosofija, neoromantinis kūrybinis impulsas aktualizavo mistinių potyrių refleksiją, atsigręžimą į archajinius mistinius liaudies tikėjimus, tautosakinio klodo prikėlimą kūriniuose. Herbačiausko ir Čiurlionienės estetinio sąmoningumo užuomazgos kyla iš kultūrinio Młoda Polska sąjūdžio Lenkijoje; adaptavę „naujojo meno“ idėjas jie tapo meno reformų iniciatoriai lietuvių literatūroje. Autoriai aptariami ne izoliuotai, bet jaučiant jų vaidmenį bendrame epochos klimate, per kurį madingos to meto ezoterinės idėjos pereina į literatūros kūrinius, reiškiasi juose simbolinėmis struktūromis ir vieninga ezoterine pasaulėjauta. Slaptieji simboliai ir siužetai tekste atpažįstami vadovaujantis senovės religijų ir mitologijų misterine tradicija ir iš jos kylančių ezoterinių judėjimų filosofija bei simbolika, taip pat pagrindinių ezoterinės filosofijos reiškėjų XX a. pradžioje – J.P.Blavatskajos, A.Besant, R.Steinerio – veikalais, F.Nietzsches filosofija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ezoterizmas; Mitologija; Mistinės doktrinos; Jaunoji Lenkija; Fin-de-siecle; Esoteric thought; Mythology; Mystic doctrines; Mloda Polska; Fin-de-siecle.

ENThe paper discusses works of Juozapas Albinas Herbačiauskas and Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė through the esoteric aspects of mythological, religious and cultural codes. An attempt is made to bring esotericism from the hermetic level of religions, myths and secret doctrines into literature and to diminish the element of mysticism to the level of a symbol and a creative work’s poetics. The phenomenon of esotericism and the blending of this secret criterion Młoda Polska in Poland. Having adapted the ideas of “new art”, they became art reform initiators in Lithuanian literature. The authors are analysed not in isolation but with regard to their role in the general context of the era when fashionable esoteric ideas were transposed into literary creations, expressed through symbolic structures and in a unified esoteric world view. The secret symbols and subjects in the text are identified by reference to the mystical tradition of ancient religions and mythologies, and the philosophy and symbols of esoteric movements arising therefrom, as well as through the works of some of the main esoteric philosophers of the early 20th century, such as Elena Petrovska Blavatskaya, Annie Besant, Rudolph Steiner and the philosophy of Friedrich Nietzsche. [parengė "Lituanistikos" bazė]

ISSN:
1822-5608
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7097
Updated:
2018-12-17 11:49:47
Metrics:
Views: 41    Downloads: 11
Export: