Čiurlioniškumas ir individualaus muzikinio stiliaus tapsmo kontekstai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čiurlioniškumas ir individualaus muzikinio stiliaus tapsmo kontekstai
Alternative Title:
Čiurlionis' musical style and its formative factors
In the Book:
Čiurlionis ir pasaulis / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Salomėja Jastrumskytė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. P. 261-291. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 6)
Keywords:
LT
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Menininkai. Menotyrininkai / Artists. Art critics; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, pasitelkus M.K. Čiurlionio meninio mąstymo savitumo ir individualaus muzikinio stiliaus analizę, siekiama detaliau apibrėžti „čiurlioniškumo“ fenomeno unikalumą, traktuojant jį kaip savitą muzikinės kultūros sąmoningumo ženklą, žymintį jau kitokios - naujosios, muzikinės kalbos susiformavimo reiškinį XX a. pradžioje. Čiurlionio muzikinės kūrybos, ypač fortepijoninės, raidos analizė straipsnyje plėtojama remiantis lyginamosiomis tyrinėjimo strategijomis ir metodais. Čiurlionio muzikinių ieškojimų ir meninio stiliaus savitumas čia kryptingai tyrinėjamas sugretinant jį su bendrąja to meto muzikinės kultūros raidos situacija, kurią ženklina trys vienu metu iškilę naujos muzikinės mąstysenos simboliai - M.K. Čiurlionis, S. Rachmaninovas ir A. Skriabinas. Plėtojant čiurlioniškąjį diskursą detaliau lyginamosios analizės perspektyvoje aptariamos esminės individualaus Čiurlionio stiliaus raidos problemos: jo muzikinio pasaulio suvokimo autentikos ištakos, patirtos įtakos bei sąveikos su kitų muzikų kūryba ir savojo meninės saviraiškos kelio paieškos. Ypatingas dėmesys straipsnyje sutelkiamas į Neatpažįstamojo ir Tikrojo Čiurlionio dilemą bei individualaus, „vardinio“ stiliaus galutinio susiformavimo procesą sąlygojusius įvairius išorinius ir vidinius veiksnius. [Iš leidinio]

ENThrough the analysis of M.K. Čiurlionis’artistic thinking and musical style, the article seeks to define in more detail the uniqueness of the phenomenon of Čiurlionis, treating this uniqueness as a peculiar sign of musical, cultural awareness that marked the formation of the new musical language at the beginning of 20th century. The article analyses the development of Čiurlionis’ musical work, especially his piano pieces, by using comparative research strategies and methods. The article discusses the peculiarities of Čiurlionis’ musical explorations and style by comparing his work with the general cultural development of that time. This cultural situation was marked by three simultaneously emerging symbols of the new musical mindset - M.K. Čiurlionis, S. Rachmaninoff and A. Scriabin. The article looks into the origins of Čiurlionis’ perception of the musical world, the influences he experienced, his interactions with other musicians, and his search for individual artistic expression. Special attention is paid to the dilemma of the unrecognizable and the true Čiurlionis and various external and internal factors influencing the process of finalization of his individual style. [From the publication]

ISBN:
9786098231168
ISSN:
1822-3192
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95900
Updated:
2022-07-06 10:49:43
Metrics:
Views: 58    Downloads: 17
Export: