Searching for a Lithuanian identity between the eastern and western worlds

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Searching for a Lithuanian identity between the eastern and western worlds
In the Book:
Post-communist Lithuania : culture in transition / edited by Stanislovas Juknevičius. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. P. 30-56
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant istorines lietuvių mąstymo apie Rytus metamorfozes paaiškėja išskirtinė Rytų idėjos reikšmė lietuvių kultūrinio identiteto paieškose. Lietuvos intelektualų elito tarpe Rytai dažnai buvo traktuojami kaip "kitas", tolimas egzotiškas pasaulis, kaip kažkas artimas sielai, stebuklingas veidrodis, kaip kažkas, kur buvo ieškoma savo mentaliteto, kuris skyrėsi nuo racionalių krikščioniškų Vakarų, šaknų, ieškoma savęs pažinimo ir savo kultūros privalumų bei trūkumų suvokimo. Daugeliui mūsų žinomų intelektualų ir artistų Rytai nesimbolizuoja, kaip daugeliui vakariečių, savęs pažinimo "kito" dėka, kadangi Rytai suvokiami kaip romantinių svajų pasaulis, kažkas pusiau pamirštas, glūdintis jų pasąmonėje. Nuolatos Lietuvoje kylančios diskusijos apie kultūrinę orientaciją į Rytus arba į Vakarus, spontaniškos pastangos atsiriboti nuo Vakarų krikščionybės civilizacijos įtakos, byloja apie neabejotiną Rytų idėjos reikšmę lietuvių kultūriniam tapatumui.Reikšminiai žodžiai: Lithuanian identity, polylog, orientalism, Eastern and Western culture.

ENWhen analyzing the historical metamorphoses of Lithuanians’ ideas of the East, an exceptional significance of the Eastern ideas to Lithuanians’ search for a cultural identity is observed. Among Lithuanian intellectual elite, the East was frequently treated as the “Other”, another exotic world, as something close to the soul, a magic mirror, some place to search for the own mentality, different from the rational Christian West and the roots, a place to search for self-knowledge and perception of the advantages and disadvantages of the own culture. To most known intellectuals and artists the East does not symbolize the self-knowledge at the expense of the “Other”, as to most Westerners, since the East is perceived as a world of romantic dreams, something that is half-forgotten and lying in the subconscious. The discussions regarding the cultural orientation towards the East or the West, continuously raised in Lithuania, the spontaneous attempts to limit oneself from the influence of the Western Christian civilization evidence the undoubted significance of the Eastern ideas to the cultural identity of Lithuanians.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2340
Updated:
2014-05-19 18:14:49
Metrics:
Views: 30
Export: