Čiurlionio modernistinė aiškiaregystė: kompozicijų paraščių atodangos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čiurlionio modernistinė aiškiaregystė: kompozicijų paraščių atodangos
Alternative Title:
Čiurlionis' modernist vision: study of the margins of the compositions
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Modernas; Secesija; Ornamentas; Oktatonika; Opartas; Modern; Secession; Ornament; Octatonics; Op art.
Keywords:
LT
Meno stiliai / Art styles; Oktatonika; Opartas; Ornamentas; Secesija.
EN
Modern; Octatonics; Op art; Ornament; Secession.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skiriamas Čiurlionio fortepijoninės kūrybos analizei, žvelgiant į ją moderno bei modernizmo kompozicinių procesų požiūriu. Siekiama atskleisti, ką Čiurlionis galėjo turėti galvoje kalbėdamas apie „sava" ir „nauja" kūryboje, ką galėjo „pasakyti ir nuo savęs". Tuo remiantis tiriami muzikinių jo opusų biomorfinis ir abstraktusis ornamentai, „chromatikos kelio" dėmenys, oktatonikos, bazinių struktūrų idėjos ir jų sąveika su modernistine paradigma, modernistinių kompozicinių technikų užuomazgos ir kt. Nagrinėjami reiškiniai daugeliu atvejų buvo greičiau idėjų embrionai, neišplėtoti, „neišauginti" iki užbaigtų kompozicinių modelių, dažnai vienkartiniai ir paties kūrėjo apleisti, tačiau jie buvo pranašaujantys ir dvelkė modernėjimo aiškiaregyste. Aptariant modernistinę medžiagos ir formos sąsajos perspektyvą ir naująją formos koncepciją iškeliama prielaida, kad Čiurlionis XX a. pirmajame dešimtmetyje vienas pirmųjų sukūrė mikroostinatinės formos modelį. Aptariant kompozicinės technikos aspektus, turime atkreipti dėmesį į Čiurlionio aistrą kriptografijai ir muzikiniams palindromams. Remiantis Susanos Stanford Friedman išplėtota kultūrinės parataksės idėja, Čiurlionis vertinamas kaip dar viena modernizmą kūrusiųjų gretose žengianti figūra, nors Čiurlionio kompoziciniai atradimai jo gyvenamuoju laikotarpiu buvo nežinomi. Straipsnyje taikomi: analitinis, komparatyvistinis, struktūrinis, hermeneutinis bei prognostinis metodai. [Iš leidinio]

ENArticle is devoted to the analysis of piano compositions by Čiurlionis looking at them as a compositional process from modern to modernism. It is sought to reveal what Čiurlionis had in mind speaking about "what was his own" and "new" in creative work, and what he could have called as "his own". On the basis of all that the biomorphic and abstract ornaments of his musical opuses, components of the "way of chromatics", ideas of octatonics, basic structures and their interaction with the modernistic paradigm, rudiments of modernistic compositional techniques, etc. are studied. In many cases the phenomena under study were sooner embryos of ideas, undeveloped, "not brought' to complete compositional models, often just single and neglected by the creator himself. However, they predicted modernism. In discussing the modernistic perspective of the connection of material and the form and the new conception of the form, the supposition is made that in the fist decade of the 20th century Čiurlionis was one of the first to create a model of micro-ostinatic form. While talking of some specific aspects of Čiurlionis's compositional technology, we have to pay attention to his predilection for the cryptography and palindromic constructions. On the basis of the idea of cultural parataxis developed by Susan Stanford Friedman, Čiurlionis is appreciated as another figure among those who created modernism though Čiurlionis' musical compositions were not known while he was alive. The following methods were applied in the article: analytical, comparativistic, structural, nermeneutic and prognostic. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51416
Updated:
2022-01-26 11:14:31
Metrics:
Views: 34
Export: