The Concept of the Sea in the works of M.K. Čiurlionis and Rimsky-Korsakov and its influence on Čiurlionis' unfinished opera "Jūratė"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Concept of the Sea in the works of M.K. Čiurlionis and Rimsky-Korsakov and its influence on Čiurlionis' unfinished opera "Jūratė"
Alternative Title:
Jūros samprata M.K. Čiurlionio ir Rimskio-Korsakovo kūriniuose ir jos reikšmė nebaigtai Čiurlionio operai "Jūratė"
In the Book:
Čiurlionis ir pasaulis / sudarytoja ir mokslinė redaktorė Salomėja Jastrumskytė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. P. 384-396. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai; 6)
Keywords:
LT
Dailininkai; Menininkai; Muzika / Music; Opera. Operetė. Vodevilis / Opera. Operetta. Vaudeville.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama rusų kompozitorių ir dailininkų įtaka Čiurlionio muzikai, apsibrėžiant sceniniais kūriniais jūros tema. Iškeliamas oktatoninių sekų vaidmuo lr jų reikšmė formuojant jūros įvaizdį. Analizuojama Nikolajaus Rimskio-Korsak- ovo (1844-1908) ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875-1911) kūrybos paralelės: atskleidžiamas kompozitorių kūryboje panaudotų oktatoninių sekų, lietuvių liaudies dainos „Močiutė mano“ ir Rusijos stačiatikių liturginių giesmių (Obikhod) Panašumas. Pagal mitologinio pasakojimo struktūrą lyginamos ir analizuojamos dvi operos - Rimskio-Korsakovo opera „Sadko“ (1896 m.) ir nebaigta Čiurlionio opera „Jūratė“ (1909 m.). Pirmą kartą atskleidžiami abiejų operų kostiumų ir scenografijos panašumai ir aptariami kiti jų bendrieji bruožai. [Iš leidinio]

ENThis paper examines the influence of Russian composers and artists on Čiurlionis’s music, artistic and operatic works based on the sea theme. For octatonic scales itself, based on previous researches, the interrelations between the sea and octatonic scales in the works of both composers will be considered. Moreover, the common features in music of both composers, Nikolay Rimsky-Korsakov (1844-1908) and Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), of octatonic scales and by the similar themes of Lithuanian folksong “Močiutė mano” and Russian Orthodox liturgical chants of Obikhod will be shown. Finally. Rimsky-Korsakov’s opera Sadko (1896) and Čiurlionis’s unfinished opera Jūratė (1909) will be compared and analysed in terms of the story structures from a mythological perspective, and the common features in costumes and stage designs will be shown for the first time. [From the publication]

ISBN:
9786098231168
ISSN:
1822-3192
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96153
Updated:
2022-07-18 15:50:12
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: