Sociokultūriniai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ryšiai ir profesinė savirealizacija Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociokultūriniai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ryšiai ir profesinė savirealizacija Lietuvoje
Alternative Title:
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis's sociocultural connections and professional self-realisation in Lithuania
In the Journal:
Colloquia. 2021, 46, p. 13-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Lietuvių dailės draugija; Lietuvių mokslo draugija; Draugijos; Organizacijos; Kompozitoriai; Dailininkai; Kultūros veikėjai; Savirealizacija; 20 amžius; 20th century; Self-actualization; Societies; Organizations; Painters; Composers; Cultural figures.
Keywords:
LT
Dailininkai; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Kompozitoriai; Kultūros veikėjai; Savirealizacija.
EN
20th century; Composers; Cultural figures; Painters; Self-actualization.
Summary / Abstract:

LTMikalojaus Konstantino Čiurlionio galimybės realizuoti savo profesinius gebėjimus Lietuvoje buvo susijusios su asmeniniais ryšiais, kurių tinklas plėtėsi dalyvaujant draugijų veikloje. 1907−1909 m. Čiurlionis bendradarbiavo su septyniomis lietuvių draugijomis, veikusiomis Lietuvoje, tapo dalies jų nariu. Į vieną, kaip progresyvistas, nebuvo priimtas. Draugijų paskirtis įvairavo nuo vyraujančių socialinių, šelpimo, švietimo rūpesčių iki prioritetinių kultūros puoselėjimo programų. Svarbiausia Čiurlionio visuomeninės savirealizacijos platforma buvo Lietuvių dailės draugija, kurioje jis įsteigė ir Muzikos skyrių bei inicijavo lietuvių kompozitorių kūrinių konkursą. Ši ir kitos lietuvių organizacijos suteikė Čiurlioniui galimybių parodų ir koncertų dalyvius supažindinti su savo kūryba, lavino organizacinius gebėjimus bei leido įvertinti savųjų darbų recepcijos aktyvumą ir kokybę. Ne visi lietuvių kultūriniai, estetiniai lūkesčiai sutapo su menininko individualia gyvenimo programa. Šiuo straipsniu siekiama atskleisti Čiurlionio sociokultūrinių ryšių įvairovę − pažinčių tinklo koherentiškumą ir pertrūkius, jungtis ir skirtis. [Iš leidinio]

ENIn 1907–1909, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis worked with seven national societies active in Lithuania: Lithuanian Art Society, Amateur Music and Theatre Society “Vilniaus Kanklės”, Lithuanian Association “Rūta” in Vilnius, Music and Theatre Society “Daina” in Kaunas, Lithuanian Scientific Society, Lithuanian Mutual Aid Society of Vilnius, and Charitable Society for Pupils and Students “Žiburėlis”. He was a member of the former three organizations. The Lithuanian Art Society was the main platform for Čiurlionis’s professional and social self-realisation. He served as its vice-chair and from September 1907 to September 1909 stood in for its chair, Antanas Žmuidzinavičius. He organised the Second Lithuanian Art Exhibition. On Čiurlionis initiative, the music section was established at the Society. Together with his colleagues, he organized a competition for Lithuanian composers; he also envisaged a periodical of music, art, and literature. The article discusses the question of the affiliation with the Lithuanian Vilnius Choir led by Čiurlionis. The research has revealed that Čiurlionis conducted a united choir consisting of the singers from the Lithuanian Mutual Aid Society of Vilnius and “Vilniaus Kanklės”. His participation in two soirees organised by “Žiburėlis”, quite favourable reviews of his artworks written by the liberals, and the principled criticism by the conservative cleric Aleksandras Dambrauskas (nom de plume Adomas Jakštas) demonstrate that Čiurlionis found it easier to work with democratic left-wing cultural figures.In June of 1909, Čiurlionis’s concert and the design of the curtain on the premises of the Lithuanian Association “Rūta” were associated with Andrius Domaševičius and Kipras Petrauskas. In his letter, Čiurlionis called himself “progressive.” It was uncharacteristic to indicate one’s party affiliation; in Čiurlionis’s case, it meant to be of liberal orientation. However, it was precisely because of his “leftist” views that the Educational Society “Aušra” deemed his membership unreliable. On July 11, 1909, Čiurlionis was nominated to the commission to collect songs for the Lithuanian Scientific Society. Unfortunately, the illness that manifested itself in December of 1909 prevented the composer from carrying out the work. [From the publication]

DOI:
10.51554/Coll.21.46.02
ISSN:
1822-3737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94298
Updated:
2022-04-11 16:36:07
Metrics:
Views: 17    Downloads: 7
Export: