M. K. Čiurlionis: tautiškumo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. K. Čiurlionis: tautiškumo problema
Alternative Title:
M. K. Čiurlionis: the problem of national character
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2004, 5, p. 6-28
Keywords:
LT
Atgimimo sąjūdis; Tautosaka; Religija; Tauta; Tautinis stilius; Tautiškumas.
EN
Folklore; Nation; National style; Nationalism; Rebirth movement; Religion.
Summary / Abstract:

LTM.K. Čiurlionio kūryba tautinio stiliaus požiūriu yra gana dažnai nagrinėta, nes ne vienas apie jį rašęs autorius vienu jos savitumo rodikliu laiko tautines savybes. Vis dėlto tautiškumas tebėra toliau nagrinėtina Čiurlionio kūrybos problema; dar nepakankamai išaiškintos jo tautinės savivokos dinamikos aplinkybės, kai kurie konkretūs kūrybos tautiškumo bruožai. Vyrauja nuorodos į menininko ryšį su liaudies menu. Šiandieną nagrinėjant Čiurlionio kūrybą – daugiausia dailę – tarptautiniuose meno kontekstuose, dėmesys tautiškumui smarkiai susilpnėja ar visai prapuola. Pasitaiko priešpriešiškų vertinimų: „Čiurlionis yra visiškai ir specifiškai lietuviškas“ (Ohff, 1979: 523); Čiurlionio dailė esanti visokių svetimų kultūrų įtakų padarinys, tuo tarpu jos „ryšiai su lietuviškąja tradicija yra atsitiktiniai, netgi paviršutiniški“ (Bowlt, 1994: 279). Straipsnyje diskutuojami kai kurie požiūriai į Čiurlionio kūrybos tautiškumą, jo eigą, aptariamos paties Čiurlionio itin svarbios mintys šiuo aspektu; apibūdinamos (muzikologijoje retokai minimos) Atgimimo laikų, tautinės mokyklos susidarymo meto visuomenės bei kultūros gyvenimo aplinkybės, parodoma etninės kultūros bei religinės pasaulėžvalgos grindžiamoji reikšmė menininko kūrybai. [Iš leidinio]

ENČiurlionis' music and painting are pretty often analyzed from the point of view of their national character, since many of scholars have considered this feature to be the main sign of the originality of his creative work. However, the problem still exists. References to Čiurlionis' connections with the folk art prevail. Today, Čiurlionis' work (painting first of all) is mainly studied in the context of the world's art developements, and attention to the problem of nationalism relaxes or even disappears. Contradictory evaluations exist: "Čiurlionis is entirely and specifically Lithuanian" (Ohff, 1979: 523); Čiurlionis' painting is a result of various strange influences, meanwhile his "connections with Lithuanian tradition are occasional and even superficial" (Bowlt, 1994: 279). Some opinions of Čiurlionis' nationalism, the ideas of the artist himself as well as circumstances (mentioned seldom in musicological writings) of the forming of the national school are discussed in the article; the essential significance of ethnic culture and religious world outlook is disclosed. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36655
Updated:
2018-12-17 11:26:30
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: