Čiurlionio autografo ir dedikacijos tyrimai. Fuga in b: struktūrinė ir semantinė analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Čiurlionio autografo ir dedikacijos tyrimai. Fuga in b: struktūrinė ir semantinė analizė
Alternative Title:
Search of Čiurlionis signature and dedication. Fugue in b: structural and semantic analysis
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Fuga in b; Simbolinė/numerologinė kūryba; Dirbtinė abėcėlė; Bangos grafika; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; Fugue in b; Numerological/symbolic creation; Artificial alphabet; Graphics of wave.
Keywords:
LT
Bangos grafika; Fuga in b.
EN
Artificial alphabet; Fugue in b; Graphics of wave; Numerological/symbolic creation.
Summary / Abstract:

LTČiurlionio garsų pasaulis - turtingų XX a. pradžios kultūrinių kontekstų atspindys, įvairių tendencijų sintezė - aplinka gyvenant Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Rusijoje, šio menininko akiratyje išsiskleidusi kūrybinių ieškojimų įvairiapusiškumu ir gausiu palikimu (šimtai muzikos kūrinių ir paveikslų, grafikos darbai, literatūros ir poezijos kūriniai, meninės fotografijos eksperimentai). Didžioji Čiurlionio muzikinės kūrybos dalis - originali fortepijoninė kūryba. Galima sakyti, ji žymi takoskyrą tarp ankstyvuoju laikotarpiu Čiurlioniui būdingesnių vėlyvojo romantizmo atgarsių ir kūrybiniuose sumanymuose gimstančio bei plėtojamo XX a. pradžios modernizmo, turinčio originalių ekspresionistinių konstruktyvių bruožų. „Fuga in b" (taip pat nurodoma b-moll) - vienas paskutinių, reikšmingiausių Čiurlionio kūrinių (katalogo numeris VL 345 pagal V. Landsbergį), buvo kuriama 1908-1909 m. Straipsnyje pateikiama struktūrinė ir semantinė fugos analizė. Apžvelgiamas jos temos išsiskleidimo procesas, visos kompozicijos išauginimas iš žemame registre skambančios, atrodytų, padrikos garsų serijos. Analizuojant fugos temos struktūrą ir jos sklaidą kūrinyje įžvelgiamas kryptingas kompozitoriaus darbas tvarkant garsinę medžiagą - tai temos struktūrai būdingas aukso pjūvio fenomenas, temos ir rankraščiuose išlikusios fugos preambulės (preliudo) sandaros konstrukcinė sąveika. Ši fuga gali būti interpretuojama tarpdalykiniu - Čiurlionio kaip kompozitoriaus ir dailininko sintetinės meninės raiškos aspektu, kaip garsinėje medžiagoje įkūnijanti vizualias pasaulio kūrimo abstrakcijas, taip pat diskutuojama apie fugos ir Čiurlionio sumanytos operos „Jūratė" sąsajas, semantines šių dviejų kūrinių paraleles.Kita analitinė įžvalga - nustatytas garsinės medžiagos organizavimas dviem tarpusavy susijusiais skaičiais 11 ir 22 - siejama su numerologine fugos komponavimo maniera, svarstoma apie kompozitoriaus muzikinio autografo inkrustacijas. Tyrimą papildo įžvalgos apie Čiurlionio parašo inkrustacijas jo tapybos, grafikos darbuose ir eskizuose. [Iš leidinio]

ENThe world of Čiurlionis' sounds is a reflection of rich cultural context of the first half of the 20th century as well as a synthesis of various tendencies - the common environment of his life in Lithuania, Poland, Germany and Russia that resulted in his creative search and his large legacyhundreds of musical compositions and pictures, graphic, literary and poetic works, experiments in art photography). The largest part of Čiurlionis' musical works is original piano compositions. It can be said that it marks the watershed between his earlier compositions with the echoes of late romanticism and early 20th-century modernism with original expressionist, constructive features that were born and developed in his creative ideas. "Fugue in b" (also marked as in B-flat minor) is one of the last important Čiurlionis' compositions (it is marked VL 345 in the catalogue by Vytautas Landsbergis) was created in 1908-1909. The article deals with the structural and semantic analysis of the fugue. The process of the development of the theme of the fugue and the rise of the whole composition from a series of 'scattered' sounds in low register are reviewed. The analysis of the subject of the structure of the fugue and its spread in the composition supposedly shows the composer's purposeful work with the sound material. It is reflected in the phenomena of the Golden Section that is characteristic of the structure of the fugue subject and in the constructive interaction between the subject and preamble (prelude) extant in the fugue manuscript. The fugue may be interpreted from the interdisciplinary aspect - the synthetic artistic expression of Čiurlionis as a composer and painter, i.e. as if the fugue embodied in audio material the visual abstractions of the creation of the world, and the links between Čiurlionis' fugue and the planned opera "Jūratė" and their semantic parallels are discussed. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51418
Updated:
2022-01-31 23:40:08
Metrics:
Views: 52
Export: