Kūrėjas istorijos kryžkelėse: asmenybės paradigma

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrėjas istorijos kryžkelėse: asmenybės paradigma
Alternative Title:
Artist at the crossroads: personality paradigm
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; 19 amžius; 20 amžius; Carinė Rusija; Tautinis atgimimas; Giesmė „Su gaisrų dūmais"; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; 19th - 20th century; Tsarist oppression; Lithuanian national revival; Hymn With the Smoke of Fire.
Keywords:
LT
Carinė Rusija; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gilinamasi j XIX a. vidurio-XX a. pradžios kultūrinį, politinį, konfesinį ir visuomeninį gyvenimą bei to meto Lietuvos ir Lenkijos visuomenės veikėjų požiūrį į lietuvių tautinį atgimimą. Aptariama sudėtinga politinio ir kultūrinio gyvenimo aplinka, kuri darė įtaką lietuviškos inteligentijos veiklai bei atsispindėjo tautinio atgimimo šauklių rašytiniame palikime. Aiškinama, kaip to meto aplinka galėjo veikti Čiurlionio gyvenimą ir pažiūras. Nagrinėjama fortepijoninio preliudo h-moll, op. 11 Nr. 3 (1900), temos ištakos. Taip pat nurodoma 1863 m. sukilimų ir vėlesnių XX a. pradžios neramumų, nukreiptų prieš carinį režimą, įtaka minėto preliudo sukūrimui ir šio kūrinio galimos sąsajos su paveikslų ciklu „Laidotuvių simfonija". [Iš leidinio]

ENArticle looks at Lithuanian and Polish cultural, political, social and religious life as well as the attitudes of public figures to Lithuanian national revival - all within the second half of the nineteenth century. It discusses how the complexities of these factors determined the activities of the Lithuanian intellectuals of the time, and how this was reflected in the writings of those who articulated the push for national revival. The extent to which the life and views of Čiurlionis were influenced by the climate of such ideas is explained. The author examines the sources and themes of his Prelude in В minor, Op. 11 No. 3 (1900), and shows how the 1863 uprising and growing hostility (a little later, around the turn of the century) to tsarist oppression affected the composition of this Prelude, and how it may be connected to his painting cycle "Funeral Symphony". [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51407
Updated:
2022-01-30 14:15:00
Metrics:
Views: 14
Export: