Cues for consonant voicing : its assimilation in word juncture

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cues for consonant voicing: its assimilation in word juncture
Alternative Title:
Priebalsių balsingumo požymiai: asimiliacija žodžių sandūroje
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2014, t. 71, p. 172-192
Summary / Abstract:

LTStraipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje nagrinėjami bendrieji akustiniai triukšminių priebalsių (t. y. neišskiriant žodžių sandūros priebalsių) balsingumo požymiai. Aptariami lenis / fortis dichotomijos akustiniai savitumai, sąlygiškai paprasti balsingumo požymiai (fonacijos komponento akustinės išraiškos), identifikuojami iš oscilogramų ir spektrogramų, pažymimos tokio identifikavimo metodikos problemos. Toliau siūlomi kiekybiniai pučiamųjų ir sprogstamųjų priebalsių balsingumo rodikliai. Naudojant juos atliekama lietuvių bendrinės kalbos priebalsių balsingumo analizė. Antrojoje straipsnio dalyje dėmesys sutelkiamas į pietų aukštaičių šnektose vykstančią žodžių sandūros dalinę priebalsių asimiliaciją. Remiantis anksčiau aptarta metodika, praktiškai analizuojami sakytinės spontaninės kalbos pavyzdžiai. [Iš leidinio]

ENThe paper consists of two parts. The first one considers the general acoustic cues for voicing of obstruents (i.e. cases of the consonants in word juncture are not detailed). Acoustic peculiarities of the lenis/fortis dichotomy are mentioned. Relatively simple visual cues for voicing (acoustical expressions of a component of phonation) identifiable from oscillograms and spectrograms are discussed. Problems of the techniques of such identification are pointed out. The quantitative indexes for voicing of fricatives and stops are suggested and applied for analysis of the consonant voicing in standard Lithuanian. The second part is focused on the close assimilation of the consonants in word juncture taking place in the Southern Aukštaitians. Drawing on the above mentioned techniques examples of spontaneous oral speech are analyzed. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59073
Updated:
2018-12-17 13:53:05
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: