Nuliniai veiksniai ir jų referencija šnekamojoje kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuliniai veiksniai ir jų referencija šnekamojoje kalboje
Alternative Title:
Zero subjects and their reference in spoken language
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2015, 9, 1 pdf (19 p.)
Keywords:
LT
Griškabūdis; Šakiai; Lietuva (Lithuania); Šnekamoji kalba / Spoken language; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje toliau tęsiama nulinių veiksnių referencijos tema. Išanalizavus atskirus (be platesnio konteksto) pavyzdžius, kuriuose veiksmažodžio atvertoje pozicijoje atsiranda nulinis veiksnys, paaiškėjo, kad tarsi dominuoja nuliniai veiksniai. Tačiau svarbu ir tai, kad nemaža dalis pavyzdžių interpretuotini dvejopai: fonologiškai neišreikštą nulinį elementą galima traktuoti ir kaip nulinį, ir kaip nulinį anaforinį veiksnį. Todėl svarbiausias patikimas kriterijus, tinkantis nagrinėjant tokius atvejus, yra diskurso (ir platesnio konteksto) analizė. Šiame straipsnyje identifikuojami diskurse esantys nuliniai anaforiniai (ir kataforiniai) bei nuliniai veiksniai, nagrinėjama nulinių veiksnių referencija, apibrėžiami referentų požymiai. Empirinė medžiaga nulinių veiksnių referencijos analizei imta iš vakarų aukštaičių kauniškių Šakių ir Griškabūdžio šnektų tarminių tekstų rinkinių: Rimos Bacevičiūtės „Šakių šnektos tekstų“ (2006) ir Rimos Bacevičiūtės bei Vilijos Sakalauskienės „Griškabūdžio apylinkių tekstų“ (2008). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anaforinis nulinis veiksnys; Diskursas; Kataforinis nulinis veiksnys; Kataforinis nulinis veiksnys diskursas; Nulinis veiksnys; Referencija; Šnekamoji kalba; Dialectal; Reference of zero subjects; Spoken language; Sub-dialects; Zero anaphoric subject.

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61390
Updated:
2019-12-12 16:09:06
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: