Tarp dviejų pasaulių : naujieji imigrantai lietuviai Čikagoje (1988-2000)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp dviejų pasaulių: naujieji imigrantai lietuviai Čikagoje (1988-2000)
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004.
Pages:
207 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Metodai — „Neturėjau kito pasirinkimo - tik Ameriką“: Lietuva - imigrantas siunčianti šalis — Kelionės pradžia: socioistorinė lietuvių emigravimo perspektyva — Pirmųjų emigracijų srautas (1831-1940) — Antrojo pasaulinio karo ir pokario emigracija (1940-1946) — Posovietinė emigravimo banga (1988-2000) — „Dėl geresnio duonos kąsnio“: emigracijos priežastys — Politiniai emigravimo veiksniai — „Mes neturėjome pinigų kasdieninei duonai; užsmaugė mus valdžia ir mafija“: ekonominiai emigravimo veiksniai — „Studijoms Lietuvoje yra daugiau smegenų nei pinigų“: talentus parduodantys emigrantai — Aš visą gyvenimą vaikščiojau ant bedugnės krašto“: socialiniai emigravimo veiksniai — „Keliaukit, broliai, užsidirbkit!“: dabartinės lietuvių migravimo strategijos — Dabartinės lietuvių migracijos bruožai — Išvados — Amerika - imigrantus priimanti šalis — Čikagos lietuvių imigrantų istorija: Grynoriai; Dipukai; Tarybukai — Tarp dviejų pasaulių: naujieji imigrantai lietuviai Čikagoje — Iš „Sovietinių kilmingųjų“ į visuomenės paribius: pirmosios dienos Čikagoje — Socialinio statuso praradimas — Ankstesnių ryšių praradimas — Pradedant viską iš naujo: „Mano gyvenimas tilpo į viena lagaminą“ — Svajonės ir Amerikos tikrovė — „Esam nepilnaverčiai žmonės“: imigrantai - visuomenės paribių žmonės — Stipriųjų (vertikalių) ryšių variacija lietuvių bendruomenėje — Barakudos, kobietos ir alfonsai — Perkandant esmę: gyvenamoji vieta ir gyvenimo sąlygos — Anglų kalba ir vairavimas - tarsi dvi kojos Amerikoje — Automobilio vairavimas — „Gyvename čia dėl savo vaikų“: šeimos gyvenimo kultūriniai skirtumai — „Kalbų karas“ — Imigrantų darbai — Tarybukų darbų spektras — Darbai lietuvių bendruomenėje — Darbas amerikiečiams: lenkams, žydams ar ukrainiečiams —Ekonominis imigrantų nesaugumas — Dirbant sunkiai ir visą laiką — Perteikiant darbų strategijas kitiems — Imigrantų prieraišumas — Išvados — Tautinis ir religinis gyvenimas: Čikagos lietuvių imigrantų bendruomenė — Tarybukai - „pusiau prarasta karta“: naujųjų imigrantų religingumo apraiškos — Čikagos lietuvių parapijų ekologiniai modeliai — Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija Market Parke — Naujieji imigrantai lietuviai Market Parko bažnyčioje — Cicero Šv. Antano parapija — Šv. Antano parapijos megastatusas ir lietuvių parapijiečių padėtis — Palaimintojo Jurgio Matulaičio katalikų misija Lemonte - moderni bendruomenė — Išvados — Epilogas — Lytis, klasė, rasė ir istorinis migracijos kontekstas — Priimantysis kontekstas: klasė, lytis, imigrantų bangos ir kartos — Įsikūrimas, adaptacija, tapatybė, klasė ir socialinės lokacijos — Socialinių ryšių įvairovė sąryšyje su imigrantų klase ir socialinėmis lokacijomis — Lytis, kalba, socialinis ekonominis mobilumas ir identitetas — Šeimos gyvenimas ir naujos gyvenimo sąlygos — Darbai, klasė, lytis ir socialinės lokacijos — Religija ir skirtingos imigrantų bangos — Postscriptum: Imigrantiškų pasakojimų konstravimas — Priedai — Bibliografija.
Keywords:
LT
Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Migracija / Migration.
Reviews:
Recenzija leidinyje Oikos. 2008, Nr. 6, p. 193-194
Other Editions:
Between two worlds : recent Lithuanian immigrants in Chicago (1988-2000) / Daiva Kristina Kuzmickaitė. Vilnius : Versus aureus, 2003. 190 p
Summary / Abstract:

LTKnyga yra etnografinė studija apie naujųjų imigrantų lietuvių migravimo, kūrimosi ir adaptacijos Čikagoje patirtis 1988–2000 m. laikotarpiu. Lietuvių imigrantų pasakojimuose apie Ameriką atskleidžiama, kaip dvidešimtojo amžiaus paskutiniojo dešimtmečio globalūs įvykiai įtakojo paprastų žmonių gyvenimus. Monografijoje nagrinėjamas tarptautinės migracijos kontekstualumas, tiriant istorinę aplinką ir imigrantų socioekonominės klasės sąsają su tokiomis socialinėmis lokacijomis, kaip lytis, vedybinė padėtis, išsilavinimas, religija, anglų kalbos įgūdžiai, migravimo statusas. Socialiniai ryšiai, išsivystantys ir palaikomi imigrantų bendruomenėje, išsamiau paaiškina migravimo procesą, imigrantų kūrimąsi ir prisitaikymą naujame krašte bei vidinę diferenciaciją etninės bendruomenės viduje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Emigracija; Lietuvių imigrantai JAV; Migracijos bangos; Emigracijos veiksniai; Emigrantų kategorijos JAV; Emigration; Lithuanian imigrants in USA; Waves of migration; Emigration factors; Categories of lithuanian emigrants in USA.

ENThis book is an ethnographic study of migration and settlement of recent Lithuanians in Chicago during the period of 1988-2000. It depicts a story told about "America" by recent Lithuanian immigrants, the insiders from the outside. The treatise recounts how the global events of the last decade of 20th century enthused the lives of ordinary and often, unknown people. Seeking to understand a contextualized Lithuanian migration phenomenon, recent Lithuanian immigration experiences are studied and compared by its different elements: historical setting and empirical changes in Lithuanian migration by gender, race, class, and social locations of these immigrants. Social networks emerging in the structures of immigrant society are at the core of this study, which intends to trace the process of migration, settlement, adjustment, and internal differentiation of the ethnic community. [From the publication]

ISBN:
9955120002
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26079
Updated:
2021-01-07 22:58:56
Metrics:
Views: 90    Downloads: 1
Export: