Kokybinė studentų ketinimo emigruoti arba planuoti savo ateitį Lietuvoje socialinių ir psichologinių veiksnių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybinė studentų ketinimo emigruoti arba planuoti savo ateitį Lietuvoje socialinių ir psichologinių veiksnių analizė
Alternative Title:
Qualitative analysis of psychosocial factors of student intentions to emigrate or plan their future in Lithuania
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2011, t. 10, Nr. 2, p. 365-376
Keywords:
LT
Emigraciniai ketinimai; Emigraciniai ketinimai, fokus grupė, teminė analizė; Focus grupė; Teminė analizė.
EN
Emigrational intentions; Emigrational intentions, focus group, thematic analysis; Focus group; Thematic analysis.
Summary / Abstract:

LTJaunų žmonių emigracija – vis augantis reiškinys Lietuvoje, galintis turėti rimtų pasekmių šalies ekonomikai bei demografijai. Taigi šiame darbe iškeltas tikslas – ištirti psichosocialinius studentų ketinimo emigruoti arba planuoti savo gyvenimą Lietuvoje veiksnius. Kokybiniam tyrimui atlikti buvo apklaustos dvi fokus grupės, kuriose dalyvavo 13 studentų (nuo 20 iki 27 metų). Tyrimo metu buvo išskirtos keturios emigraciją arba gyvenimą Lietuvoje skatinančių veiksnių grupės: socialinės sąlygos, profesinės realizacijos galimybės, socialiniai ryšiai, psichologiniai veiksniai. Esamos socialinės sąlygos Lietuvoje (ekonominė, kultūrinė, švietimo ir kt. padėtis) skatina dalies studentų ketinimą emigruoti, o kitus, atvirkščiai, motyvuoja likti ir ką nors keisti Lietuvoje. Palankesnė profesiniam realizavimui aplinka ar apskritai profesinio realizavimo galimybė užsienyje skatina studentų apsisprendimą emigruoti, tačiau dalies studentų ilgalaikė emigracija vien dėl pinigų nemotyvuoja, matoma pakankamai perspektyvų likti ir dirbti Lietuvoje bei nenorima prarasti turimų socialinių ryšių. Socialiniai ryšiai, viena vertus, gali skatinti studentų ketinimą emigruoti (pvz., užsienietis gyvenimo partneris), kita vertus, tokie veiksniai kaip Lietuvoje likusi šeima ir draugai gali motyvuoti ilgalaikėje perspektyvoje planuoti savo ateitį Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENEmigration of young people is an increasing phenomenon in Lithuania, which may have serious consequences on the country's economy and demographics. The objective of this study was to investigate the factors that motivate students to emigrate or to plan their future life in Lithuania. The methods used were focus groups. The subjects were 13 students. The age of the participants ranged from 20 to 27. Thematic analysis of the data led to the identification of four major thematic categories of motivating factors: social conditions, possibilities for professional realization, social relations, and psychological factors. Some students will emigrate because of existing social conditions (economical, cultural, and educational). Other students plan their future in Lithuania and want to change the existing situation. Some students decide to emigrate because of more favourable possibilities for professional realization abroad. Some students plan to emigrate because of social relations (for example, a foreign boyfriend). Other students are planning their future in Lithuania because their family and friends live in Lithuania. Students who have intentions to emigrate do so because they seek new cultural experiences, adventures, knowledge. Those students who feel responsible for the future of their own country plan their future in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30736
Updated:
2018-12-17 13:01:40
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: