Migracija, kalba, tapatybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Migracija, kalba, tapatybė
Alternative Title:
Migration, language, and identity
Keywords:
LT
Dvikalbystė / Bilingualism; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTŽmonių migracija nėra naujas šių dienų reiškinys, tačiau dabartinėje globalizacijos eroje ji yra tapusi itin gausi ir intensyvi. Technologijų, socialinių ryšių plėtotė smarkiai pakeitė migracijos pobūdį, todėl ne vienos mokslo srities tyrėjai imasi naujų tyrimų ir analizuoja įvairiausius žmonių migracijos aspektus. Ypatingą tyrėjų dėmesį traukia migracijos ir kalbos ryšys, kuris nagrinėjamas iš įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų (sociologijos, antropologijos, socialinės geografijos, politologijos ir kt.) perspektyvos, migrantų kalbinį elgesį analizuoja įvairių taikomosios kalbotyros šakų specialistai: sociolingvistikos, kalbų politikos ir planavimo, kalbų mokymo ir testavimo, antropologinės lingvistikos ir kt. (Canagarajah 2017). Tyrinėjama, kaip pakeitus gyvenamąją aplinką kinta kalba, kurios kalbinės atmainos pasirenkamos bendrauti privačioje ir oficialioje sferose, kaip išlaikoma ar prarandama paveldėtoji kalba skirtingų kartų ir skirtingų kultūrų diasporose, kaip namų kalbos įsisavinimą veikia emigracijos šalies ir šeimos kalbų politika ir planavimas, kaip išeivijoje konstruojama ir perkonstruojama etninė tapatybė bei daugelis kitų klausimų. [Iš teksto, p. 11]Reikšminiai žodžiai: Dvikalbystė; Emigrantų kalba; Kalbos išlaikymas; Linguistic behaviour; Emigrant language; Knowledge and use of Lithuanian by Lithuanian emigrants.

ENHuman migration is not a new phenomenon in contemporary life; however, in the current era of globalisation it has become particularly extensive and intense. The nature of migration has dramatically changed owing to the development of technologies and social relations, and, as a result, researchers from a variety of disciplines have embarked on new studies to examine different aspects of human migration. Contemporary scholarship is particularly interested in the relationship between migration and language which is studied from the perspective of various disciplines of the humanities and social sciences such as sociology, anthropology, social geography, political sciences, etc. Migrants’ linguistic behaviour is analysed by scholars in a wide range of fields of applied linguistics, including sociolinguistics, language policy and planning, language teaching and testing, anthropological linguistics, etc. (Canagarajah 2017). Studies are conducted on how the change in people’s living environment affects and modifies their language, which language varieties are chosen to communicate in the private and professional domains, how the heritage language is maintained or lost in inter-generational diasporas and in different cultures, how the acquisition of the home language is affected by the language policy and planning adopted in the destination country and in the family, how the ethnic identity is (re)constructed in emigration, and many other issues of scientific inquiry. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86835
Updated:
2022-01-17 14:47:36
Metrics:
Views: 150
Export: