Nostalgijos migrantai: repatriantų identitetas ir socialinis netikrumas pokomunistinėje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nostalgijos migrantai: repatriantų identitetas ir socialinis netikrumas pokomunistinėje Lietuvoje
Alternative Title:
Migrants of nostalgia: the identity of repatriated individuals and social insecurity in the post-Communist Lithuania
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2007, 6 (15), p. 73-93
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Migracija / Migration; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTJau trečią dešimtmetį Lietuva yra transmigracijos epicentre, ne tik emigrantus siunčianti, bet ir juos (nors ir nepalyginti mažesniu mastu) susigrąžinanti šalis. Pastarasis procesas, labiausiai išryškėjęs XX a. trečiajame-ketvirtajame dešimtmečiais, yra aktualus ir pastarąjį dešimtmetį. 2002-2005 m., taikant antropologinius lauko tyrimų metodus, buvo tyrinėtas lietuvių repatriacijos reiškinys tiek pačioje Lietuvoje tarp grįžusiųjų į tėvynę, tiek ir JAV tarp lietuvių kilmės amerikiečių – potencialių reemigrantų. Šiame straipsnyje gilinamasi į transnacionalinių nušaknintų (up-rooted) ir išvietintų (displaced) Lietuvos transmigrantų atšaknijimo (re-rooting), grįžimo namo (re-homing) arba repatriacijos problematiką identiteto aspektu. Transnacionalinis lietuviškumas yra suprantamas kaip identiteto modelis, perkeltas į svetimą žemę ir transmigrantų grąžintas atgal. Pagrindinis klausimas, į kurį siekiama atsakyti, yra diasporoje suformuotų transmigrantų identiteto konfigūracijų kaita repatrijavus bei pereinamojo laikotarpio visuomenės iššūkiai, metami repatriantams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Migracija; Tapatybė; Nacionalizmas; Kultūra; Migration; Identity; Nationalism; Culture.

ENFor already third decade, Lithuania is at the epicentre of transmigration: the country not only dispatches emigrants, but also attracts them (though, in much smaller numbers). This process, especially clearly seen in third and fourth decade of XX c., continues to be relevant in the current decade. In 2002-2005, anthropological field research methods were employed to study the phenomenon of Lithuanian repatriation both in Lithuania – among those who returned home – and in the US – among Americans of Lithuanian descent, who are potential re-emigrants. In this article, the author focuses on issues of re-rooting, re-homing, or repatriating transnational up-rooted and displaced Lithuanian transmigrants from identity perspective. Transnational Lithuanian identity is understood as identity model transplanted into foreign land and brought back by transmigrants. The main question addressed by the author is change of transmigrants’ identity configurations formed in diasporas upon repatriation and challenges posed to repatriated individuals by a society undergoing transitional period.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5112
Updated:
2018-12-17 11:57:23
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: