Paauglių išgyvenimai tėvams dirbant užsienyje : naratyvinis reiškinio suvokimo būdas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių išgyvenimai tėvams dirbant užsienyje: naratyvinis reiškinio suvokimo būdas
Alternative Title:
Teenagers’ experiences during their parents’ work abroad: a narrative approach towards the understanding of a phenomenon
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2011, Nr. 2 (1), p. 61-78
Keywords:
LT
Kokybinis tyrimas; Naratyvinė paradigma; Paauglių išgyvenimai; Tėvų emigracija.
EN
Emigration of parents; Experiences of teenagers; Narrative paradigm; Parents emigration; Qualitative research; Teenagers experiences.
Summary / Abstract:

LTAptariant visuomenės reiškinių pažinimo būdus, straipsnyje nagrinėjamas vienas iš transnacionalinės šeimos aspektų – paauglių išgyvenimai tėvams išvykus dirbti į užsienį. Dominuojantis naratyvas, kad paaugliai tik neigiamai išgyvena tėvų emigraciją, verifikuojamas pasirinktu naratyviniu minties veikimo būdu. Analizuojant šešių suaugusiųjų prisiminimus, pasakojimai apie paauglystės išgyvenimus rekonstruoti į tris sąryšingus naratyvus: rūpesčių dėl kintančio šeimos modelio, asmeninio augimo ir dileminių jausmų išgyvenimo istorijas. Sujungus visų sąryšingų naratyvų konstruojamą reikšmę, gauti kitokie rezultatai, nei paprastai aprašomi kiekybiniuose tyrimuose. Reiškinio supratimas naratyviniu minties pažinimo būdu leido suvokti: nors paaugliai ir susiduria su sunkumais (vaidmenų pokyčių, kitokio bendravimo, liūdesio ir pykčio dėl situacijos), jie džiaugiasi esama laisve, didžiuojasi tėvų pasitikėjimu, siekia suaugti. Išgyvenimų dinamika atskleidžia ne tik gilesnį reiškinio pažinimą, bet kartu padeda planuoti socialinės pagalbos procesą. [Iš leidinio]

ENDiscussing different approaches towards social phenomena, the article deals with one aspect of transnational families, namely teenagers' experiences after their parents' leaving for work abroad. A narrative mode of cognition (i.e. narrative methodology) was chosen to verify the existing dominant narrative about teenagers' negative attitudes towards their parents' emigration. Because of the ethical issues of interviewing teenagers, six young adults were involved in the research instead. During the research semistructured interviews were conducted and the collected data were analyzed by using structural and interpretative narrative approaches. Recollections of adults' stories about their teenager experiences were organized into three coherent narratives: stories related to a changing family model, personal growth and ambivalent feelings. By connecting the meanings constructed by all the coherent narratives, a meaning different from those described in paradigmatic studies was extracted. A narrative approach towards the understanding of the phenomenon enabled us to demonstrate the multiplicity of teenagers' experiences: on the one hand, their difficulties encountered in the change of their role in the family, the different mode of communication, their sadness and anger due to the situation and, on the other hand, happiness about the freedom, pride of their parents' trust in them and their willingness to grow up fast. [From the publication]

ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29343
Updated:
2021-01-13 18:36:25
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: