Pagalbos ypatumai vaikams, išgyvenantiems sunkumus, kai jų tėvai yra išvažiavę dirbti į užsienį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagalbos ypatumai vaikams, išgyvenantiems sunkumus, kai jų tėvai yra išvažiavę dirbti į užsienį
Alternative Title:
Peculiarities of help to children experiencing difficulties when their parents work abroad
In the Journal:
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods]. 2008, [Nr.] 1, p. 129-145
Keywords:
LT
Anūkas Paulius; Dirbantys užsienyje tėvai; Eksternalizacija; Naratyvinė terapija; Pagalba vaikams; Senelė Dana; Tėvų laikina darbo emigracija; Vaikai patiriantys išsiskyrimą.
EN
Children experiencing separation; Grandchild Paulius; Grandmother Dana; Help to children; Narrative therapy; Parents' temporal labour emigration; Parents' temporary labour emigration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomos ir nagrinėjamos pagalbos galimybės vaikams, išgyvenantiems išsiskyrimą, dažnai ir krizę, tėvų laikinos darbo emigracijos laikotarpiu. Nagrinėjama laikinos darbo emigracijos forma, kai vienas arba abu tėvai laikinai išvažiuoja dirbti į užsienį, vaikus palikdami prižiūrėti seneliams. Ypatingas dėmesys skiriamas pagalbos mažamečiams vaikams (iki 7 m.) ypatumų išryškinimui, nes jų išgyvenimai dažnai supainiojami su psichosocialinės raidos ypatumais. Aptariamas vienas iš paralelinių socialinio darbo pagalbos būdų - pagalba pagal naratyvinę terapiją, kuri leidžia fokusuotis ne į socialines ar asmenines priežastis, o į asmeninę istoriją (naratyvą). Patyrimai ir išgyvenimai įsisąmoninami per paties konstruojamą kalbą, todėl pokyčiai galimi ne keičiant socialines priežastis, bet perkonstruojant asmeninę dominuojančią istoriją. Iliustruojant naratyvinės terapijos taikymą dirbant su šeimomis, susidūrusiomis su šeimos narių emigracija, pateikiamas 5 m. vaiko atvejis, kuomet pagalba senelei buvo organizuota šiais etapais: trumpas asmens šeimos istorijos išklausymas ir „į problemą orientuotos“ istorijos sudarymas; problemos perfrazavimas; eksternalizacija (kalbos konstrukto išplėtimas), arba klausimų apie susijusias priežastis organizavimas; istorijos perpasakojimas arba naujos, „į sprendimą orientuotos“, istorijos sudarymas. Pagrindinis pagalbos modelio pagal naratyvinę terapiją tikslas - organizuoti „nejuntamą“ paramos procesą, kad seneliai atrastų, kaip savarankiškai susitvarkyti su anūkų išgyvenimais, kilusiais dėl tėvų laikinos darbo emigracijos.

ENThe article introduces and analyses the peculiarities of help to children experiencing separation, which usually includes crisis, during parents' temporal labour emigration. A specific form of the phenomenon is discussed, i.e. when both parents temporally work abroad and their children are left with grandparents. A prime focus is on the opportunities of help to small children (up to the age of 7) because their experiences are often confused with the features of psychosocial development. With reference to the case from a practice study an alternative for social work models is reviewed, i.e. help process according to the narrative therapy. The case study revealed that while changing the construction of clients' narrative, evident changes appeared unconsciously. Having appealed to a specialist for help to her disturbed grandchild, in the course of 4 meetings, grandmother discovered her grandchildren's behaviour depended on the separation process; and she herself possessed many abilities to help and care under difficult circumstances. Therefore, having felt that she is able to manage her grandchildren's separation experiences on her own, she does not need professional help anymore. This is the aim of the particular help model of the narrative therapy: to organize a support process so that grandparents could help their grandchildren to cope with difficulties arising due to separation independently. [From the publication]

ISSN:
2029-0470; 2029-5820
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25567
Updated:
2018-12-17 12:21:50
Metrics:
Views: 34    Downloads: 15
Export: