Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų kultūrinės integracijos ypatumai : Suomijos ir Lietuvos lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų kultūrinės integracijos ypatumai: Suomijos ir Lietuvos lyginamoji analizė
Alternative Title:
Peculiarities of cultural integration of refugees and asylum seekers: comparative study of Finland and Lithuania
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 1 (26), p. 44-50
Keywords:
LT
Kultūrinė integracija; Kultūrinės patirtys; Pabėgėlis; Prieglobsčio prašytojas; Religija.
EN
Asylum seeker; Cultural experience; Cultural integration; Refugee; Religion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami kokybinio tyrimo metu gauti duomenys apie pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų kultūrinės integracijos ypatumus Kauno ir Turku miestuose. Tyrime dalyvavo devyni pabėgėliai ir prieglobsčio prašytojai. Duomenys buvo renkami 2007 m. balandžio-gegužės mėn. abiejuose miestuose naudojant pusiau struktūruotą interviu tikslinės atrankos būdu anglų, rusų, lietuvių kalbomis. Šio darbo tikslas yra ištirti ir palyginti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų kultūrinės integracijos ypatumus Suomijoje ir Lietuvoje. Pagrindiniai uždaviniai - aptarti teorinius priverstinės migracijos ir pabėgėlių integracijos diskursus; nustatyti religijos įtaką pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams; išanalizuoti kultūrines patirtis tarp pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų. Tyrimas parodė, kad religija kultūrinei integracijai svarbi, nes tai yra socialinio bendravimo erdvė, tačiau ne visi respondentai jai teikia reikšmės. Respondentai kaip vieną pagrindinių sunkumų paminėjo konfliktus su antrąja karta, kuri nebepuoselėja senųjų vertybių. Kaip teigiamus dalykus respondentai išskyrė laisvę, socialinę sistemą. [Iš leidinio]

ENThe article presents the results of a qualitative research into cultural integration of refugees and asylum seekers in Kaunas (Lithuania) and Turku (Finland) cities. Nine refugees and asylum seekers from both countries participated in the research. Data was collected using semi-structured interview. The interviews were held in English, Russian and Lithuanian languages, in April-May, 2007. The aim of the research is to analyze and compare the peculiarities of cultural integration of refugees and asylum seekers in Finland and Lithuania. The main objectives are to theoretically analyze the forced migration and integration; to indicate the impact of religion on refugees and asylum seekers; to analyze the cultural experience between refugees and asylum seekers. The research results show that religion is effective in the cultural integration period. The mosque for refugees is important like social contact sphere. But not all refugees are very religious, they choose what is important for them. The research also shows that the refugees and asylum seekers have found good ideas, too, such as freedom, social security. The difficulties are conflicts between the second generation that does not uphold the old values. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25346
Updated:
2018-12-17 12:42:06
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: