Posocialistinių migrantų saistymosi trajektorijos Čikagoje: saviškių ratai ir manipuliuojamas lojalumas valstybei(-ėms)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Posocialistinių migrantų saistymosi trajektorijos Čikagoje: saviškių ratai ir manipuliuojamas lojalumas valstybei(-ėms)
Alternative Title:
Trajectories of bonding of postsocialist migrants in Chicago: networking of in-groups and manipulation of loyalties to the state(s)
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2014, Nr. 2, p. 9-28
Keywords:
LT
Etnifikacija; Identitetas; Lietuvių imigracija; Posocialistiniai migrantai iš Lietuvos; Tarpetniniai saitai; Transnacionalizmas; „Saviškių“ ratai.
EN
Ethnification; Identity; In-group networks; Lithuanian immigration; Networks; Postsocialist migrants from Lithuania; Trans-ethnic; Trans-ethnic networks; Transnationalism.
Summary / Abstract:

LTDabartiniai posovietinių lietuvių imigrantų tyrimai JAV (Kuzmickaitė 2004, Kripienė 2012) rodo globalizacijos ir transnacionalinių procesų poveikį imigrantų tapatybės politikai. Kyla klausimas, kaip lokalūs ir translokalūs socioekonominiai kontekstai kuria, formuoja ir keičia Čikagos imigrantų saistymosi ir lojalumų įvairovę. Kokie posocialistinių lietuvių imigrantų Čikagoje saitai tarpusavyje, su kitais imigrantais bei su pagrindine visuomene? Kokie jų įsipareigojimai kilmės šaliai ir gyvenamai valstybei? Pagal etnografinius lauko tyrimus, atliktus Čikagoje 2013 metais, išskiriamos per pastaruosius du dešimtmečius iš Lietuvos imigravusio jaunimo identifikavimosi praktikos, pasireiškiančios konkrečiais – posocialistiniais – saistymosi tarpusavyje ir su kitomis grupėmis svertais, veikimo tinklais ir (ne)prisiimamais įsipareigojimais ar lojalumais kilmės ir gyvenamai valstybėms. Šiame straipsnyje siekiama parodyti, kad minėtosios praktikos gali būti traktuojamos kaip nacionalinio identiteto fragmentacijos formos, pvz., etnifikacija, saviškių rato bei manipuliuojamo lojalumo dariniai, nulemti transnacionalizmo ir globalizacijos procesų. [Iš leidinio]

ENCurrent research on post-Soviet Lithuanian immigrants in Chicago (Kuzmickaite 2003, Kripiene 2012) shows the impact of globalisation and the transnationalism processes on the identity politics of immigrants. It opens up a question how the diversification of the loyalties and dependencies of immigrant Chicagoans is created, shaped, and changed by local and supra-local socio-economic contexts. What are the specific linkages and bonds of the post-socialist, transnational Lithuanian immigrants in Chicago? The point of departure for answering this question is that these immigrants, although living their lives locally, are framed transnationally. The paper is based on ethnographic fieldwork conducted in 2013 in different neighbourhoods of the city of Chicago and its suburban areas, like Lemont. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56660
Updated:
2020-04-19 19:06:58
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: