"Ar vaikas išgyvena krizę?" : tyrinėjant laikinos darbo migracijos įtaką vaikui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Ar vaikas išgyvena krizę?" : tyrinėjant laikinos darbo migracijos įtaką vaikui
Alternative Title:
"Does a Child Experience Crisis?”: Exploring Effect of Temporary Labour Migration on a Child
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2006, Nr. 2, p. 43-53
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Migracija / Migration; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis pristato ir analizuoja laikinos darbo migracijos poveikio vaikui ypatybes Lietuvoje. Laikina darbo migracija yra specifinė migracijos forma, kai vienas ar abu tėvai išvyksta dirbti į užsienį palikdami savo branduolinę šeimą. Ši tema susilaukė mažai dėmesio dėl dviejų priežasčių: nelegalios migracijos poveikis šeimai, kai informacija apie nelegaliai išvykusį asmenį buvo nuslėpta ir susiklosčiusi mokslinė tradicija analizuoti migraciją makro lygmenyje. Šis straipsnis, remdamasis analitiniu požiūriu, tiria vaiko, kurio tėvai išvyko dirbti į užsienį, patirtį. Pagal prisirišimo ir vaiko krizėje teorijas, buvo iškelta hipotezė, kad visi mažamečiai vaikai, kurių tevai dirba užsienyje, turėjo patirti krizę. Šiai hipotezei paremti buvo panaudoti duomenys iš kiekybinio tyrimo „Darbo emigracijos Kaune tendencijos ir ypatumai“ bei iš stuktūruoto interviu su 15 vaikų darželio auklėtojais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Migracija; Šeima; Vaikai; Migration; Family; Children.

ENThe article presents and analyses the Lithuanian peculiarities of the effect of temporary labour migration on a child. Temporary labour migration is a specific form of migration where one or both of the parents leave for employment abroad, abandoning their core family. The subject has been paid little regard due to the following reasons: effect of illegal migration on a family in case of concealment of information on illegal exit of a person and scientific tradition of treating migration on the macro level. The article, based on the analytical approach, deals with the experience of a child whose parents have left for employment abroad. According to the theories of affection and of child in crisis a hypothesis was raised that all minor children whose parents are working abroad must have experienced crisis. Data of quantitative survey “Tendencies and Peculiarities of Labour Emigration in Kaunas” and of structured interview with 15 kindergarten teachers were used to support the hypothesis.

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8526
Updated:
2018-12-17 11:50:51
Metrics:
Views: 36    Downloads: 4
Export: