Imigrantų socialiniai saitai bei lojalumas valstybei(ėms): šiuolaikinė lietuvių imigracija Čikagoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Imigrantų socialiniai saitai bei lojalumas valstybei(ėms): šiuolaikinė lietuvių imigracija Čikagoje
Alternative Title:
Social networks and loyalties to the state(s) of the contemporary Lithuanian immigration to Chicago
Keywords:
LT
Transnacionalizmas; Nacionalinis identitetas; Migracija; Valstybė; Nacija; Etniškumas.
EN
Transnationalism; National Identity; Migration; State; Nation; Etnicity.
Summary / Abstract:

LTŠiame skyriuje keliame tikslą, remiantis transnacionalizmu kaip migracijos tyrimų teorine prieiga bei empirinių tyrimų rezultatais, pateikti pirminę naujųjų – trečios bangos lietuvių imigrantų Čikagoje socialinio-kultūrinio identifikavimosi panoramą. Šioje panoramoje kaip vienas ryškiausių akivaizdus šiuolaikinių išeivių iš Lietuvos tankiausiai gyvenamuosiuose rajonuose – Willow Brook, Naiperwille, Woodridge, Darien, Lemont ir kt. pietvakarių Čikagos priemiesčių rajonuose etninis saistymasis. Šie rajonai, kartu su ankstyvesniųjų lietuvių imigrantų apgyvendintais Čikagos miesto mikrorajonais – Market Park, Brighton Park ir kt., kuriuose tebesikoncentruoja bent jau dalis etninės veiklos, santykinai galėtų būti įvardyti kaip etninės lietuvių bendruomenės veikimo zona. Pagal lauko tyrimo Čikagoje etnografinę medžiagą, sukauptą remiantis antropologine migracinių procesų tyrimo metodologija, ir bandysime nustatyti jaunų Lietuvos Respublikos piliečių ir (arba) lietuvių kilmės imigrantų saistymosi trajektorijas. Daugiausia dėmesio skirsime jungtims, tiek saistančioms tarpusavyje (su etniniais bendrakilmiais iš Lietuvos ir su Amerikos lietuviais), tiek su kitomis (kitos etninės kilmės) grupėmis bei su pagrindine visuomene. [Iš teksto, p. 68-69]

ENThe fourth chapter is based on fieldwork research among the post-Soviet Lithuanian immigrants in Chicago. It opens up a  question of how the diversification of attachments and loyalties of immigrant Cchicagoans is created, shaped, and continually changed by being enacted in local and supra-local socio-economic contexts. It focuses on the specific linkages and bonds of attachment of the post-socialist nature enacted in in-group social networks. It is suggested that immigrant identities depend on the social networks – both on those “transplanted” from Lithuania as well as on the ones newly created in Chicago. Such social networks, both the ethnic and inter-ethnic ones, are created by relatives, friends, and co-workers and in many ways resemble the socialist past by being strictly in-group reciprocated and built upon, sharing mutual favors of “getting through the system” by not paying taxes and not fully complying with the laws of the host country. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87229
Updated:
2022-01-01 17:15:02
Metrics:
Views: 12
Export: