Kriminalinė subkultūra už įkalinimo įstaigos ribų: benamiai, buvę nuteistieji

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalinė subkultūra už įkalinimo įstaigos ribų: benamiai, buvę nuteistieji
Alternative Title:
Criminal subculture outside the prison walls: homeless ex-convicts
In the Journal:
Grupės ir aplinkos. 2009, 1, p. 127-141
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Benamis; Benamis, buvęs nuteistasis; Buvęs Nuteistasis; Kriminalinė subkultūra; Socialinė atskirtis; Criminal subculture; Ex-convict; Homeles; Homeless; Homeless ex-convict; Social exclusion.
Keywords:
LT
Benamis; Benamis, buvęs nuteistasis; Buvęs Nuteistasis; Kriminalinė subkultūra; Socialinės problemos / Social problems.
EN
Criminal subculture; Ex-convict; Homeles; Homeless ex-convict; Homeless; Social exclusion.
Summary / Abstract:

LTTyrimai apie benamius – vieną giliausioje socialinėje atskirtyje esančių Lietuvos socialinių grupių – leidžia teigti, jog ši grupė yra labai nevienalytė. Viena ją sudarančių subgrupių yra benamiai, buvę nuteistieji. Straipsnyje siekiama pažvelgti į minėtos subgrupės narių patirtis, gyvenimo būdo bruožus, savęs ir kitų vertinimą. Šios įžvalgos remiasi 2003–2008 m. Kauno mieste atlikto benamių asmenų sociologinio tyrimo duomenimis. Tyrime taikyti pusiau struktūruoto interviu ir stebėjimo dalyvaujant metodai. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog benamių, buvusių nuteistųjų, socialinė grupė yra perėmusi (išsaugojusi) nemažai kriminalinės subkultūros, iš kurios ji yra atėjusi, bruožų. Jie apima ir išoriškai pastebimas detales – kalbą, manieras – bei vidinius tarpasmeninius dalykus – tarpusavio ryšius, specifinius santykius su aplinka, identitetą ir socialinį kapitalą. Neigiamas visuomenės požiūris apsunkina benamių, buvusių nuteistųjų, integraciją į visuomenę – o tai dar labiau stiprina šios grupės išorinę bei vidinę socialinę atskirtį ir stigmatizaciją. [Iš leidinio]

ENThe homeless is a social exclusion groups in Lithuania experiencing the highest level of social exclusion. The problem of social exclusion poses many questions to the researchers of society. The specific lifestyle of the members of this group often hinders the process of studying this group more thoroughly. Researchers claim that this group is very heterogeneous. One of its subgroups is homeless ex-convicts. This article is an attempt to recognise the experience of the members of this group, their lifestyle as well as, the value of self and the others. The insights of this article are based on the homeless research performed in Kaunas in the years 2003-2008. The methods used in the research include the in-depth interviews and participant observations. The results of the research revealed that the social group of homeless ex-convicts has absorbed many elements of the criminal subculture. We can say that the criminal subculture is the origin of the group of homeless ex-convicts. These elements include such obvious features as the language, behaviour and such internal interpersonal features as inter-relations, specific relations with the environment, identity, social capital and others. The negative opinion of society and of the other homeless aggravates the social integration of homeless ex-convicts and strengthens the external and internal social exclusion and stigmatization of this group. [From the publication]

ISSN:
2029-4182
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58513
Updated:
2021-01-29 20:14:25
Metrics:
Views: 51    Downloads: 19
Export: