Lietuvių kalbos fonologinio skiemens struktūrinių modelių dažnumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos fonologinio skiemens struktūrinių modelių dažnumas
Alternative Title:
Frequency of structural types of phonological syllables in Lithuanian
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 1, p. 24-31
Keywords:
LT
Atvirasis ir uždarasis skiemuo; Ilgasis ir trumpasis skiemuo; Pradinė ir galinė skiemens grupė; Pridengtasis ir nepridengtasis skiemuo; Skiemens centras; Skiemuo.
EN
Covered and uncovered syllables; Initial and final clusters of consonants; Nucleus of a syllable; Open and closed syllables; Short and long syllables; Syllable.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos fonologinio skiemens struktūriniai modeliai analizuoti A. Pupkio, M. Strimaitienės, išsamiai apibendrinti A. Girdenio. Šiame straipsnyje didesnis dėmesys skiriamas struktūrinių tipų dažnumui. Iš viso analizuojama daugiau nei 311 tūkst. fonologinių skiemenų iš VDU Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno medžiagos (beveik 109 tūkst. žodžių). Tyrimo duomenys rodo, kad lietuvių kalboje vyrauja atvirieji pridengtieji skiemenys: CeV/Vv(71 %), CeV/VvCi(21 %), V/VvCiir V/Vv(po 4%). Rasti 25 apibendrinti foniologinio skiemens tipai, kurie realizuoti 148 skirtingos struktūros skiemenimis. CV struktūros skiemenys sudaro 54 %, o trys dažniausi modeliai (CV, CVC ir CVv) - 79 % visų fonologinių skiemenų. Apskritai dešimt dažniausių tipų sudaro 99 % visų analizuojamų skiemenų. Tyrimo rezultatai dar kartų patvirtina išvadas, kad lietuvių kalbai būdingiausi atvirieji CV tipo skiemenys. Skiemens pradinę grupę gali sudaryti nuo vieno iki iriįų priebalsių, jų dažnumas nėra vienodas. Vienanarės pradinės skiemens grupės sudaro didžiąją dalį (88 %) visų pridengtųjų skiemenų (iš jų sklundieji ir sprogstamieji priebalsiai po 39 %, pučiamieji 10 %). Dvinarės grupės sudaro beveik dešimtadalį pridengtųjų skiemenų (11 %): TR (5 %), ST (4 %), SR (2 %). Trinarės (STR tipo) sudaro vos vieną procentą. Uždarasis skiemuo dažniausiai baigiamas vienu priebalsiu (95 %): sklandieji čia sudaro 42 %, pučiamieji 38 %, sprogstamieji 15 %. Dviejų priebalsių galinę grupę turi 5 % skiemenų: RT -- 3 %, RS -- 2 %, o kitos (RR, ST, TS, TT) dvinarės galinės skiemens grupės labai retos. Trinarės galinės grupės (RST, RTR, RTS, RTT. TST) nesudaro nė vieno procento. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skiemuo; Skiemens centras; Ilgasis ir trumpasis skiemuo; Atvirasis ir uždarasis skiemuo; Pridengtasis ir nepridengtasis skiemuo; Pradinė ir galinė skiemens grupė; Syllable; Nucleus of a syllable; Short and long syllables; Open and closed syllables; Covered and uncovered syllables; Initial and final clusters of consonants.

ENPreviously, structural models of Lithuanian syllables have been investigated by A. Pupkis and M. Strimaitienė. An extensive generalized description of their work was produced by A. Girdenis. In this article, we focus on the frequency of structural types of Lithuanian syllables. Over 311 thousand of phonological syllables (about 109 thousand of word tokens) taken from the VMU Corpus of Contemporary Lithuanian Language were analysed. The investigations revealed that Lithuanian is dominated by open covered syllables: CeV/Vv(71%), CeV/VvCi(21%), V/VvCiand V/Vv(4 % and 4 %). 25 generalized types of phonological syllables were found in our data. These generalized types were expressed by 148 syllable structures. The type CV covered 54 % of all syllable tokens. Three the most frequent types (CV, CVC and CVv) comprised 79% of all syllable tokens. Ten most frequent types covered 99% of all syllable tokens. The analysis confirmed once again that Lithuanian is dominated by the open syllables of the CV type. Consonants preceding the nucleus of a syllable (if there are any) can number from one to three. Their frequency differed significantly. Single consonant preceded the nucleus of a covered syllable in 88% of the cases (sonorant, plosive, and fricative consonants were found to have frequency of 39%, 39%, and 10% respectively).A pair of consonants preceded the nucleus of a syllable in 11% of all instances: TR (5%), ST (4%), SR (2 %). Three consonants (of STR type) preceded the nucleus of a syllable in just 1% of all cases. Closed syllable was usually terminated with a single consonant (95% cases). Sonorant, fricative, and plosive consonants were found within these cases with the frequencies of 42%, 38%, and 15% respectively. Closed syllable was terminated with a pair of consonants in 5% of all cases: RT (3%), RS (2%). Other pairs of terminal consonants belonging to such types as RR, ST, TS, TT were very rare. Cases where the nucleus of a syllable was followed by three consonants (RST, RTR, RTS, RTT, TST) fell below 1%. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17113
Updated:
2018-12-17 12:03:02
Metrics:
Views: 63    Downloads: 8
Export: