Šunskai : Bažnyčia, kraštas ir žmonės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šunskai: Bažnyčia, kraštas ir žmonės
Alternative Title:
Šunskai: the Church, country and people
Publication Data:
Marijampolė : Marijampolės kolegijos Leidybos centras, 2009.
Pages:
187 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmės vietoje — Įvadas — Šunskai ir Romos Katalikų Bažnyčia Lietuvos Užnemunėje — Šunskai svetimų, kraštą okupavusių, valstybių sudėtyje — Pirmoji bažnyčia Šunskuose — Antroji bažnyčia ir jos kunigai — Juridinis parapijos statusas — Liturginės apeigos ir privačios maldingos praktikos Šunskuose XIX amžiuje — Revoliucijos nuotaikos 1905 metais — Šunskai Pirmojo pasaulinio karo metais — Šunskai Lietuvos valstybingumą atkūrus — Katalikiškasios draugijos — Ramus gyvenimas nepriklausomoje Lietuvoje — Vyskupų apsilankymai — Parapijos inventorius 1936 metais — Karo išvakarės Šunskuose — Nacių okupacija — Naujos okupacijos pradžia — Parapijos registracija pagal sovietų valdžios reikalavimus — Šunskai - vyskupijos centras 1944 - 1946 metais — Kunigas Juozas Konstantinas Matulaitis — Šunskų mokykla — Žymesnieji parapijos žmonės — Pabaiga — Šaltiniai ir literatūra — Streszczenie.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika. ATR (1569 - 1795) / Polish-Lithuanian Commonwealth.
Summary / Abstract:

LTŠunskai – tai nedidelis šalia Marijampolės įsikūręs Sūduvos miestelis, per kurį teka Žvirgždė. XVII a. pradžioje šioje vietoje buvo pastatyta koplytėlė, su kurios pastatymu yra siejama pirmoji žinia apie Šunskus, tuomet dar vadintais Šumsku. Didėjančios gyvenvietės ir Šunskų parapijos istorija glaudžiai siejosi su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste. Iš Šunskų kilo nemažai kultūros ir visuomenės veikėjų, vyskupas ir beveik penkiasdešimt kunigų. Šioje monografijoje analizuojami Šunskai, Šunskų bažnyčia, religinė bendruomenė, maldos namai, kunigų veikla, kraštas ir žmonės bei jų gyvenimą sąlygojantys socialiniai veiksniai. Šis darbas – tai kuklus bandymas prisiminti ir atkurti 300 metų tėviškės istoriją, kuri, laikui bėgant, grimzta užmarštin. Monografijoje remiamasi Lietuvoje ir Lenkijoje išlikusiais dokumentais, ypatingai vertingais vyresnių žmonių prisiminimais, 1928 m. kunigų seminarijos studento Vaclovo Strimaičio parašytos ,,Šunskų parapijos kronikos“ rankraščiu.Reikšminiai žodžiai: Šunskai; Istorinė gyvenvietės raida; Bažnyčios istorija; žymūs žmonės; Šunskai; Historical develpment; History of the church; Eminent people; Suvalkija; Regionų kultūra; Bažnyčios istotrija; Regional culture; Catholicism.

EN[...] The name of Šunskai had been changing for severaI times: it was Šumskas, Šumskai, Šunskai. People of Šunskai underwent all the triaIs together with all the Lithuania: wars, occupations, exile and independence. Catholic priests made a great influence on religious and cultural life of Šunskai region. [...] The priests were the initiators of religious and national identity even during the years of the Soviet occupation. [...] Šunskai school was also of great importance to the society. [...] In Šunskai region even in the 19th century village schools started (during the tzar rule they were made Russian). People were striving for education. In the village of Žiūriai - Gudeliai had grown Vincas Pietaris, a doctor and a writer, Tomas Ferdinandas Žilinskas, the most famous educator in the 19th century Lithuania, many more social and Church activists. During the history of the parish from 1795 (the parish became independent only at the beginning of the 19th century) it gave 50 priest who worked in Vygriai, Seinai and Vilkaviškis dioceses. [...] Lithuanian Uznemune after the reform of Polish-Lithuanian Commonwealth in 1795 belonged to different invaders. It was ruled by Prussian king, emperor of France, Russian tzar. After gaining the independence people had a nice but rather complicated life which was interfered with Soviet occupation, ruining social and political order in Lithuania. Later the Nazi came. They were followed by the second Soviet occupation which came to an end with•the movement of Sajudis and the restauration of independence on March 11,1990. [...] Šunskai history, though having much in common with the history of all Sūduva region, still is very unique with its events and people's lives, so it is worth special attention in order not to be forgotten. [From the publication]

ISBN:
9789955642985
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22121
Updated:
2020-12-04 20:52:13
Metrics:
Views: 116
Export: