"Šv. Kazimieras tarp angelų", arba sacra conversatione

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Šv. Kazimieras tarp angelų", arba sacra conversatione
Alternative Title:
"St. Casimir among Angels" or Sacra Conversatione
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2003, t. 30, p. 7-18. Istorinis naratyvas: problemos ir tyrinėjimai
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Retorika / Rhetoric.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas paveikslas iš Vilniaus Katedros. Paveikslas visuomenei buvo pristatytas Lietuvos dailės muziejuje, 2001 m. gruodžio 19 d., trečią kartą atnaujintoje parodoje "Krikščionybė Lietuvos mene". Straipsnyje, remiantis Leono Battistos Alberti'o traktatu De pictura (1435 m.) ir kitų XVI-XVII a. autorių traktatais apie kalbos ir meno figūrų teoriją, bandoma pagrįsti kitą paveikslo pavadinimą, kuris atskleistų naują analizuojamo kūrinio prasmę. Minėtieji veikalai pataria kompoziciją pradėti nagrinėti nuo vaizduojamų personažų judesių, ypač tuomet, kai paveikslo pavadinimas atrodo neišsamus, nes judesys kaip išraiškos rodiklis geriausiai padeda atskleisti kompozicijos turinį. Š v. Kazimiero ir jį supančių figūrų prasminis ryšys sietinas su Sacra Conversatione kompozicijų tipu, o paveikslo ikonografijos šaltinis ar verbalinis kontekstas galėtų būti poema Theatrum S. Casimiri (1604 m.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Judesys; Išraiška; Retorika; Siūloma: movement; Expression; Rhetoric.

ENThis article focuses on a painting that has not yet been studied, described or published by art critics. This impressive work of art from Vilnius Cathedral was introduced to the society on December 19th 2001, in an exhibition that was updated for the third time Christianity in Lithuanian Art, Lithuanian Art Museum. Although the painting is old, very large (312x145 cm) and was painted by a talented artist, not much data has been collected concerning it. The author of the work of art is unknown; it is an oil painting on canvas that dates back to the middle of the 17th century and that was repainted in the 18th century. The title of the painting is St. Casimir among Angels. Referring to the treatise by Leon Battista Alberti De pictura (1435) as well as treatises by authors of the 16-17th century on the theory of the figures of language and art, the article supports another title for the painting. The new title could reveal new meanings of this work of art. All the aforementioned works advise to start any analysis of the composition from the movements of depicted characters. The latter technique is especially helpful when the title itself seems to be insufficient, because movement as the indicator of expression helps to disclose the content of composition in the most reliable way. The notional relation of St. Casimir and figures surrounding him can be associated with the composition type Sacra Conversatione and the poem Theatrum S. Casimiri (1604) could be the iconographical source or the verbal context of the painting. [From the publication]

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15913
Updated:
2018-12-17 11:12:36
Metrics:
Views: 55    Downloads: 7
Export: