Organizacijų teorija : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų teorija: vadovėlis
Edition:
2-oji patais. laida.
Publication Data:
Vilnius : Technika, 2008.
Pages:
325 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Keywords:
LT
Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Valdymas / Management; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTOrganizacija yra viena iš seniausių ir sudėtingiausių visuomenės veiklos darinių. Savo sandara, požymiais ir klasifikavimo įvairove ji neturi sau lygių nei valstybėje, nei visuomenėje. Vadovėlio tikslas – išdėstyti skirtingus teorinius požiūrius į organizacijas, pateikti įvairių jos kitimo bei valdymo struktūros vertinimo aspektų, numatyti organizacijos kūrimo, plėtros bei reorganizavimo galimybes. Organizacija gali būti suvokiama kaip darni socialinė sistema, kurią sudaro tarpusavyje bendraujantys ir susiję žmonės ar jų grupės. Organizacijos valdymo struktūros gali remtis tiesioginiais centralizuotais pavaldumo ryšiais, susidaryti iš funkcinių posistemių, kurie dar gali būti skaidomi Į žemesnio lygio posistemius, orientuotis tik į vertikaliuosius ar horizontaliuosius ryšius, remtis tik sutartiniais ryšiais, naudotis įvairiausių derinių ir ryšių schemomis. Leidinyje akcentuojamos valdymo struktūrų analizės, formalizavimo ir formavimo, vertinant veiklos diversifikavimo galimybes šiuolaikinėje organizacijoje, problemos, apžvelgti Lietuvos ir užsienio mokslinėje literatūroje nagrinėjami organizacijų valdymo aspektai bei kiti klausimai. Daug dėmesio skiriama organizacijos valdymo struktūroms sisteminti, bendriems dėsningumams ir ypatumams išskirti, organizacijos parametrų vertinimo matams pagrįsti. Organizacijų teorija, glaudžiai susijusi su kitais ekonominiais ir socialiniais mokslais, yra apžvalginio analitinio pobūdžio.Reikšminiai žodžiai: Administravimo teorija; Diversifikacija; Mokslinis darbo organizavimas; Organizacijos; Organizacijų plėtra; Organizacijų teorija; Organizacijų valdymas; Organizacijų valdymo struktūros; Organizacijų valdymo teorijos; Organizacujų struktūra; Sociopsichologinės teorijos; Verslo formos; Administrative Theory; Business Forms; Diversification; Management of Organizations; Organization; Organization development; Organization's management structure; Organizational Management; Organizational Structure; Organizational Theory; Organizational management structure; Scientific organization of work; Socio-psychological theories.

ENOrganisation is one of the oldest and most complex forms of public activities. It has no state or public equivalents with regard to its structure, characteristics and varieties of classifications. The aim of the textbook is to describe various theoretical attitudes towards organisations, present various aspects of assessment of changes and management structures of organisations, and specify the scope of establishment, development and reorganisation of organisations. Organisation can be perceived as a harmonious social system, which consists of inter-cooperating or interrelated people or groups of people. Management structures of an organisation can be based on direct centralised subordination relations, comprise functional subsystems, which can be further divided into lower-level subsystems focused only on vertical or horizontal relations. They can also be based only on agreed relations and use various schemes of combinations and relations. The publication focuses on problems of analysis, formalisation and formation of management structures by evaluating possibilities for activity diversification in modern organisations. It also seeks to review organisation management aspects and other issues analysed in Lithuanian and foreign scientific literature. A great deal of attention is devoted to systematisation of organisation management structures, definition of common regularities and peculiarities, and justification of the evaluation criteria of organisation parameters. The theory of organisations is closely related to other economic and social sciences. It is analyses and reviews them.

ISBN:
9789955281504
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20748
Updated:
2013-04-28 19:30:41
Metrics:
Views: 237
Export: