Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimas
Alternative Title:
Assessment of operational quality and efficiency in non-governmental organizations
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 654-663
Keywords:
LT
Nevyriausybinės organizacijos; Veiklos kokybė; Veiklos efektyvumas.
EN
Non-governmental organizations; Operational quality; Operational efficiency.
Summary / Abstract:

LTNevyriausybinis sektorius tampa lygiaverčiu partneriu verslo ir valstybės sektoriams, todėl būtina kiekvienai nevyriausybinei organizacijai, siekiančiai tiekti savo paslaugas vietos, šalies ar tarptautiniu mastu, vertinti savo veiklos kokybę ir efektyvumą, diegiant savireguliacijos mechanizmus tam, kad galėtų užtikrinti kokybiškas paslaugas ir lengviau jas parduoti valstybės ar verslo sektoriams. Straipsnyje analizuojama NVO veiklos vertinimo rodikliai, kurie parodo kokios veiklos sritys atitinka keliamus reikalavimus ir kurias reikia tobulinti. Nevyriausybinės organizacijos taiko įvairius veiklos efektyvumo ir kokybės vertinimo metodus ir modelius, norėdamos atlikti savo veiklos vertinimą, o gautus rezultatus galėtų palyginti su kitų analogiškų organizacijų pasiekimais. NVO veiklos kokybei ir efektyvumui vertinti naudoja Bendros veiklos vertinimo (BVM) ir Veiklos efektyvumo vertinimo modelius (VETM), tam skirdamos papildomus ir didelius finansinius, laiko ir žmogiškuosius išteklius. Remiantis BVM ir VETM vertinimo metodikomis, straipsnyje pateikiamas adaptuotas nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo modelis, kurio tikslas vienu metu įvertinti, kokios organizacijos sritys yra stiprios ir kokias būtina tobulinti. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, kuriose išskiriami naujojo modelio privalumai. [Iš leidinio]

ENMethodology for the research of NGOs operational efficiency allows different Lithuanian NGOs to rather precisely define their strengths as well as areas requiring improvement. The Common Assessment Framework is used for self-assessment by NGOs and allows them identifying their strengths and weaknesses as well as comparing achieved results with those of other organizations (while sharing good practice). For the purpose of their performance measurement, NGOs often use the Methodology for Assessment of Operational Efficiency of Non-Governmental Organizations and Common Assessment Framework while allocating significant financial and human resources. Given this fact, the objective of this research paper is presented in the form of the following question: how could different methodologies be integrated to allow simultaneous assessment of NGOs operational quality and efficiency? The object of the research paper: a process of organization quality and efficiency evaluation. Methodology of the research paper: logical and systematic analysis of scientific papers and statistical data. Research findings and results: a common methodology for the assessment of NGOs operational quality and efficiency was developed allowing NGOs to assess both quality and efficiency of their operation while simultaneously saving time, material and human resources. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32248
Updated:
2018-12-17 13:04:15
Metrics:
Views: 34    Downloads: 20
Export: