Aspects of application of management meansin education organisation : expression of teachers' opinion

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Aspects of application of management meansin education organisation: expression of teachers' opinion
Alternative Title:
Vadovavimo priemonių taikymo švietimo organizacijoje aspektai: pedagogų nuomonės raiška
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr. 1 (15), p. 39-51
Keywords:
EN
Management means; Education organisation; Expression of teachers' opinion..
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - išanalizuoti Joniškio rajono bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų nuomonę apie vadovų vadovavimo priemonių taikymo organizacijoje aspektus. Teorinėje straipsnio dalyje atskleidžiamas vadovavimo priemonių teorinis kontekstas, analizuojant vidinės komunikacijos, užduočių delegavimo, konfliktinių situacijų valdymo ir sprendimų priėmimo organizacijoje aspektus. Empiriniu lygmeniu pristatoma pedagogų nuomonės raiška apie bendrojo lavinimo mokyklos vadovų taikomų vadovavimo priemonių ypatumus. Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima daryti išvadą, kad pagal komunikacijos kanalų efektyvumo skalę efektyviausiai komunikacijai „akis į akį" Joniškio rajono švietimo organizacijose skiriamas pakankamas dėmesys: susirinkimuose, posėdžiuose, pasitarimuose aptariami įvairūs organizacijos klausimai; informacija perduodama individualiai bendraujant su darbuotojais. Tačiau informacija dažniausiai pateikiama raštu. Vyrauja tradicinė informavimo priemonė - skelbimų lenta, kuri pagal vidinės komunikacijos kanalų efektyvumo skalę yra trečioje pozicijoje. Vidinei komunikacijai nėra išnaudojamos komunikacijos technologijų teikiamos galimybės (internetas, intranetas, vidaus televizija). Vadovai sudaro iš dalies palankias sąlygas efektyviam užduočių delegavimui. Nustatyti vadovavimo priemonių tarpusavio poveikio koreliaciniai ryšiai leidžia daryti prielaidą, kad vienos vadovavimo priemonės neefektyvus taikymas gali turėti poveikį kitos neefektyvumui. Todėl galima daryti išvadą, kad vadovavimo priemonių taikymas organizacijoje turi sudaryti vientisą sistemą kuri darytų poveiki organizacijos veiklos tobulinimui.

ENThe article analyses the opinion of teachers of education organisations of Joniskis district about the aspects of management means applied by the heads of schools (internal communication, delegation of tasks, employees" involvement into decision making, management of conflict situations). Theoretical part of the article reveals theoretical context of management means, analysing the aspects of internal communication, delegation of tasks, management of conflict situations, decision making in the organisation. Expression of teachers' opinion regarding the peculiarities of management means applied by the heads of comprehensive schools is presented at an empirical level. The determined correlative relations of management means applied in organisation allow making an assumption that ineffective application of one management means may have an impact upon the ineffectiveness of the other one. Therefore, a formulated conclusion is that application of management means in organisation must form a solid system which could ensure successful organisation's activities. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21186
Updated:
2018-12-17 12:28:01
Metrics:
Views: 4
Export: