Methodological principles of rural development synergy evaluation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Methodological principles of rural development synergy evaluation
Alternative Title:
Kaimiškų vietovių vystymo sinergijos vertinimo metodologiniai principai
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2015, Nr.2 (38), p. 72-81
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LT[...] Atlikta mokslinės literatūros analizė leidžia daryti prielaidą, kad mokslininkai vis dar nesutaria dėl bendro KVV sinergijos vertinimo metodo ir sinergiją bando vertinti skirtingais būdais: analizuodami pavienius, skirtingas sritis apibūdinančius rodiklius, naudodamiesi tam tikrais teoriniais kaimo vystymo modeliais bei metodikomis, kurdami integruotus, kompleksinius rodiklius. Analizuoti KVV sinergiją galima kiekvienu valdymo lygmeniu atskirai ir visais kartu, kai siekiama tirti KVV priemonių ir jų taikymo sinergiją, pagrįstą vietos gyventojų iniciatyvomis „iš apačios“ bei politinių sprendimų priėmėjų sprendimais „iš viršaus“. Nagrinėjamu atveju tikslingiausia KVV sinergiją analizuoti savivaldos lygmeniu, nes čia labiausiai pasireiškia kaimiškos vietovės kaip sistemos ypatybės, ryšių ir santykių tarp kaimo vystymo veikėjų priklausomybės, dalyvavimas tinkluose, pasitikėjimas, instituciniai susitarimai (taisyklės ir normos), socialinės sąveikos rezultatai. Dėl KVV sinergijos vertinimo svarbos mokslinių ir praktinių diskusijų erdvėje abejonių nekyla, todėl vystymo sinergijos vertinimas turėtų būti vienas iš kaimiškų vietovių vystymo sprendimų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo pagrindo dedamųjų. Atliktų sinergijos vertinimo teorinių ir praktinių mokslinių tyrimų analizė atskleidė, jog KVV yra sudėtingas procesas, o vystymo sinergija pasiekiama tik tada, kai vystymo sprendimai priimami integruojant skirtingų sričių vystymosi potencialą. [...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimiškų vietovių vystymas; Sinergijos principai; Valdymas; Vertinimas; Evaluation; Management; Rural development; Synergy principles; Synergyprinciples.

ENIntersectoral partnership challenges the new rural development programming period and requires innovative and rapid management decisions which creates synergy and add value. This paper aims at examining the methodological principles of rural development synergy evaluation. This research attempts to take a closer look at the theoretical assumptions behind different concepts of the rural development management process and the importance of synergy. On the grounds of the key findings, propositions have been made regarding rural development management synergy evaluation. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55191
Updated:
2019-01-16 12:44:43
Metrics:
Views: 24
Export: