Vadybos kokybės standarto diegimo aspektai nevyriausybinių organizacijų veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadybos kokybės standarto diegimo aspektai nevyriausybinių organizacijų veikloje
Alternative Title:
Aspects of implementation of standard of management quality in the activities of non-governmental organisations
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Visuotinės kokybės vadyba; Vadybos kokybės standartas; Nevyriausybinės organizacijos; Nenurodyti.
Keywords:
LT
Nevyriausybinės organizacijos; Vadybos kokybės standartas; Visuotinės kokybės vadyba.
EN
Nenurodyti.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami konkretaus vadybos diagnostinio tyrimo rezultatai. Pagrindinis empirinio tyrimo informacijos šaltinis buvo Šiaulių apskrities švietimo paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų narių (231 respondentas) nuomonė apie vadybos kokybės standarto diegimą nevyriausybinių organizacijų (NVO) veikloje. Straipsnyje aprašomi nevyriausybinių organizacijų bruožai, veiklos principai bei jų įtaka visuomenės gyvenimo kokybei, analizuojama nevyriausybinių organizacijų vadybos kokybės standarto struktūra. Šiame tyrime siekiama atskleisti vadybos kokybės standarto diegimo galimybes švietimo paslaugas teikiančiose Šiaulių apskrities nevyriausybinėse organizacijose. Išanalizavus tyrimo rezultatus, vienareikšmiškai teigti, kad nevyriausybinės organizacijos pripažįsta ar nepripažįsta vadybos kokybės standartą kaip pozityvų reiškinį, negalima. Diegiant vadybos kokybės standartą turi dalyvauti visi darbuotojai. Vadovas turi sudominti ir išsiaiškinti, kokie bus nauji darbo metodai, kaip pasikeis dabartinė organizacijos veikla ir kokie pranašumai bus naujoje veikloje. Vadybos kokybės standarto dalies „vadovavimas organizacijai” aspektu reikalavimai yra taikomi organizacijų valdyme. „Organizacijos strategijos” aspektu reikalavimai yra beveik vykdomi kasdienėje organizacijų veikloje. „Žmogiškųjų išteklių valdymo” aspektu reikalavimai dažniausiai yra taikomi organizacijos vadybos struktūroje. „Komunikacija organizacijoje” aspektu reikalavimai dažniausiai yra taikomi ir naudojami organizacijos kasdienėje veikloje. „Išorinės komunikacijos” aspektu reikalavimai dalinai yra taikomi nevyriausybinėse organizacijose.

ENThe article presents the results of a particular diagnostic research of management. [...] The following aim has been set: to find out if this standard is implemented in the selected non-governmental organisations. In order to analyse empirically and objectively the means and ways of implementation of standard of management quality in nongovernmental organisations providing education services, the quantitative method of data collection and processing has been chosen as the main method of the research. As already mentioned, the written survey has been performed with the purpose of analysing if the standard of management quality is being applied in the selected nongovernmental organisations in order to realize the set aims more effectively and to improve work systematically. For this purpose the research questionnaire has been prepared for the heads of organisations, the heads of departments and the members of organisations. The questionnaire has been composed referring to the standard, its requirements and recommendations of management quality of NGO and social non-profit. In the course of the research, it came out that nongovernmental organisations providing education services are distinguished by their manner of activities, experience, employees' motivation, opportunities and attitude towards the pursuit of quality. The put forward hypothesis that the standard of management quality is being implemented in the non-governmental organisations of Giuliani region has been confirmed: however, the application of this standard is not systematic. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15179
Updated:
2018-12-17 12:14:12
Metrics:
Views: 24    Downloads: 10
Export: