Peculiarities of a preschool educational institution as a business organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Peculiarities of a preschool educational institution as a business organization
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. Priedas. 2010, Nr. 1 (26), p. 155-159
Keywords:
LT
Ikimokyklinio ugdymo institucija; Ikimokyklionio ugdymo institucija; Nauda; Naudingumo lygis; Organizacija; Rentabilumas; Verslo organizacija; Verslo organizavimas.
EN
Business organization, profit; Pre-school educational institution; Preschool educational institution, organization, business organization, profit, profitability rates; Profitability rates.
Summary / Abstract:

LTPrivačių paslaugų teikėjai Lietuvoje tampa vis svarbesni. Privatus verslas skverbiasi į tas sritis, kurios prieš kurį laiką buvo laikomos griežtai valstybės kompetencija. Pirmiausia tai pasakytina apie privačias lavinimo institucijas, t.y. kolegijas ir universitetus. Ikimokyklinio ugdymo institucijos taip pat priskiriamos ugdymo paslaugoms; tačiau čia galima išvysti lengvą posūkį į privatų sektorių. Straipsnio tikslas – pagrįsti ikimokyklinio ugdymo įstaigos kaip verslo organizacijos Lietuvoje įkūrimo galimybes ir tinkamumą. Paprastai apibūdinat ikimokyklinio ugdymo įstaigos darbą turimas galvoje tik lavinimo požiūris. Tačiau skirtingai nuo sovietinių laikų, šiuolaikinėje literatūroje pabrėžiamos humanistinės pedagoginės idėjos, pateikiamos alternatyvios programos, klasikinės ir naujos vaikų ugdymo priemonės, įvairios pedagoginio proceso organizavimo tendencijos. Ikimokyklinio ugdymo įstaiga kaip verslo organizacija priklauso komercinėms – pelno siekiančioms kompanijoms ir tuo pačiu apima ne tik socialinį ar lavinamąjį, bet ir ekonominį darbo aspektą. Tokiam organizacijos darbo rezultatui išreikšti labiausiai tinka fiziniai darbo kiekio koeficientai. esminis verslo organizacijos bruožas yra pelno siekimas. Tai reiškia, kad kiekviena verslo kompanija turi rasti tam tikrą nišą, kuri užtikrins reikiamą pardavimų apimtį ir tuo pačiu reikiamą pajamų lygį. Todėl analizuojant privačios ikimokyklinio lavinimo įstaigos įsteigimo galimybes, reikia išanalizuoti rinką ir nuspręsti, ar yra poreikis privačiam sektoriui.

ENProviders of private services become more important in Lithuania. Private business penetrates into those spheres that some time ago were considered to be strictly the competence of the state. First of all this is said about private educational institutions, i.e. colleges and universities. Preschool educational institutions are also attached to educational services; however, here one can see just a slight tendency of a private sector by the side of a public sector. Maybe not now, maybe in the future a private kindergarten can become an excellent alternative for public kindergartens. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
  • Administravimo principai / Eugenijus Bagdonas, Liudmila Bagdonienė. Kaunas : Technologija, 2000. 228 p.
  • Organizacijų teorija : vadovėlis / Romualdas Ginevičius, Vytautas Sūdžius ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2008. 325 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25390
Updated:
2018-12-17 12:42:10
Metrics:
Views: 6
Export: