Intelektinio kapitalo vystymo gairės organizacijos intelektualizacijos procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektinio kapitalo vystymo gairės organizacijos intelektualizacijos procese
Alternative Title:
Guidelines for intellectual capital development in the process of organizational intellectualization
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2014, Nr. 72, p. 113-129
Keywords:
LT
Intelektinis kapitalas; Žmogiškasis kapitalas; Besimokanti organizacija; Intelektuali organizacija.
EN
Intellectual capital; Human capital; Learning organization; Intellectual organization.
Summary / Abstract:

LTBesimokanti organizacija nuolatinių pokyčių sąlygomis privalo suprasti artėjančių pokyčių svarbą, išmokti kurti bei taikyti, lanksčiai įgyvendinti įvairias organizacines strategijas. Svarbu identifikuoti, kokiomis sąlygomis veikiančios organizacijos tampa tikslingai bei efektyviai besimokančiomis ir kaip besimokantis žmogiškasis kapitalas virsta intelektiniu kapitalu. Tyrimo tikslas – išanalizuoti intelektinio kapitalo vystymą organizacijos intelektualizacijos procese. Tyrimas atliktas analizuojant mokslinių tyrimų rezultatus. Teorinės literatūros analizės būdu išskirti elementai sintetinami, procesai modeliuojami panaudojant grafinio vaizdavimo metodą. Atlikta ekspertinė apklausa. Tyrime dalyvavo 3 ekspertai, atstovaujantys aukštąsias technologijas vystančias, inovacinę veiklą inicijuojančias organizacijas. Straipsnyje išskiriamos besimokančios ir intelektualios organizacijos charakteristikos intelektinio kapitalo kontekste, numatomos intelektinio kapitalo vystymo gairės besimokančios organizacijos intelektualėjimo procese. Nustatyta, kad besimokančios ir intelektualios organizacijos skiriasi savo tiksline poveikio grupe, todėl keliamas poreikis brėžti individo vystymo veiksmų programos organizavimo, organizacinės atminties plėtros, turimų žinių interpretavimo, inovacinės veiklos įgyvendinimo gaires. Atlikus ekspertų apklausą, nustatyta, kad tiriamos aukštųjų technologijų įmonės, kurios yra linkusios į inovacinės veiklos vykdymą, akcentuoja individo reikšmę organizacijoje, supranta unikalių kompetencijų svarbą inovacinės veiklos vykdymo procesų plėtrai.

ENIn times of constant changes, it is crucial for a developing organisation to understand the significance of upcoming changes, learn to create, apply and implement various organisational strategies with the necessary flexibility. It is important to identify the conditions under which an organisation goes through a targeted and effective development, and how a learner human capital becomes an intellectual capital. The purpose of the research is to analyse the development of the intellectual capital during the process of organisation intellectualisation. The research is conducted by analysing the results of scientific research. The elements accquired by the analysis of theoretical literature are synthesized, and the processes are reflected through graphical representation. An expert survey was carried out. The participants of the research were 3 experts who represented organisations that develop high-technology and initiate innovative activity. The article defines the characteristics of developing and intellectual organisations in the context of intellectual capital, and the potential guidelines for the intellectual capital development during the process of organisation intellectualisation. It was found that developing and intellectual organisations differ in their target groups, therefore there is a necessity to set out the guidelines for processes such as organisation of the programme for individual development, development of organisational memory, interpretation of known information, and the implementation of innovative activity. The results of the expert survey show that the analysed high-technology companies that engage in innovative activity emphasise the significance of an individual and understand the importance of unique competencies for the development of the deployment of innovative activity.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54885
Updated:
2019-01-19 17:42:39
Metrics:
Views: 42    Downloads: 7
Export: