Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, [2007].
Pages:
543 p
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius.
Reviews:
Recenzija leidinyje Biuletyn Historii Pogranicza. 2008, nr. 9, p. 102-104
Summary / Abstract:

LTMonografijoje paleografiniu aspektu nagrinėjamas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje vartotas gotikinis kursyvas. Jis parodomas kaip sudėtinė, universali vėlyvųjų viduramžių gotikinio kursyvo dalis, bei vienas svarbiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškosios kultūros dėmenų vėlyvaisiais viduramžiais. Tyrimo šaltiniai yra didžiojo kunigaikščio raštinėje parašyti dokumentai, laiškai ir laiškų bei dokumentų nuorašai. Ši medžiaga yra lotynų ir vokiečių kalbomis. Dokumentika saugoma Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Austrijos, Ispanijos archyvuose ir bibliotekų rankraščių skyriuose. Remtasi ir lyginamąja medžiaga – tai Romos ir Čekijos karaliaus Vaclovo IV, Romos karaliaus Zigmanto, Lenkijos karaliaus Jogailos dokumentika, Lenkijos karaliaus Jogailos ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kartu išduoti dokumentai, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio, Vokiečių ordino didžiųjų magistrų ir kitų pareigūnų, Vilniaus vyskupo dokumentai ir laiškai taip pat paleografinės didžiųjų ir mažųjų raidžių raidos lentelės ir aprašymai, paleografiniuose albumuose, sintetinio pobūdžio paleografiniuose veikaluose, raštinių darbui skirtuose tyrimuose esantys gotikinio kursyvo pavyzdžiai. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje vartotas gotikinis kursyvas nagrinėjamas keliais aspektais: (1) raštinės mastu; (2) kaip sudėtinė universali vėlyvųjų viduramžių gotikinio kursyvo dalis; (3) raštininko rankos atžvilgiu. Atsižvelgiama į XIV–XV amžių gotikinio kursyvo raidos dėsningumus: ilgalaikiškumą, daugiasluoksniškumą ir universalumą. Visos temos aptariamos ilgalaikių procesų kontekste. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Raštinė; Raštininkas; Gotikinis kursyvas; Office; Clerk; Gothic italic.

ENThe monograph, in paleographical aspects, examines the gothic italics, used in the office of Vytautas Magnus, the Grand Duke of Lithuania. The font is shown as an integral and universal part of the gothic italics of the late Middle Ages and one of the most important parts of the Latin culture in the Grand Duchy of Lithuania in the late Middle Ages. The sources of the study are the documents and letters, written in the office of the Grand Duke and their copies. The material is presented in the Latin and German languages and was found in Lithuanian, Polish, Latvian, German, Austrian and Spanish archives and libraries’ manuscript departments. Comparative materials were also referred to, i. e. documents and letters by Wenceslaus IV, King of the Romans and Czech, Sigismund, King of the Romans, Jogaila, King of Poland, the documents, issued jointly by King of Poland Jogaila and the Grand Duke of Lithuania Vytautas Magnus, Grand Dukes of Lithuania Švitrigaila and Sigismund Kęstutaitis, grand masters and other officials of the German Order, documents and letters by the bishop of Vilnius, as well as paleographical tables and descriptions of development of upper and lower case letters and examples of the gothic italic, found in paleographical albums, synthetic paleographical researches and studies, dedicated to offices’ work. The gothic italics, used in the office of Vytautas Magnus, the Grand Duke of Lithuania are examined in several aspects: (1) the scope of the office; (2) as a composite universal part of the gothic italics of the late Middle Ages; (3) in terms of the hand of the actuary. The regularities of development of gothic italics in the 14th – 15th centuries, i. e. durability, multi-layeredness and universality are also taken into consideration. All the subjects are discussed in the context of long-term processes.

ISBN:
9789955340621
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13368
Updated:
2017-11-17 14:50:30
Metrics:
Views: 65
Export: