Dvibalsių ie, uo vienbalsinimo tendencijos periferinėse Varanavo šnektose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvibalsių ie, uo vienbalsinimo tendencijos periferinėse Varanavo šnektose
Alternative Title:
Monophthongization tendencies of the diphthongs ie and uo in the peripheral subdialects of Varanavas
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2010, 1, p. 62-67
Keywords:
LT
Balsių kokybės ir kiekybės kitimas; Dvibalsių vienbalsinimas; Kalbų sąveika; Periferinė šnekta; Priegaidžių defonologizacija; Priegaidžių niveliacija.
EN
Change of vowel quality and quantity; Language contact; Monophthongization of diphthongs; Peripheral sub-dialect; Peripheral subdialect; Pitch levelling.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sinchroniniu požiūriu nagrinėjama dvibalsių ie, uo vienbalsinimo problema pietų aukštaičių patarmei priklausančiose periferinėse Varanavo apylinkių šnektose (Gardino sr., Baltarusija). Tyrimų rezultatai lyginami su pakraštinėmis didžiojo lietuvių kalbos ploto pietų bei rytų aukštaičių šnektomis. Dvibalsių ie, uo vienbalsinimas - nesenas reiškinys, pastebimas šnektose, kontaktuojančiuose su rytų slavų kalbomis. Dėl šių kalbų įtakos ir vidinės šnektų raidos trumpėja ilgieji balsiai. Dėl ilgųjų balsių trumpėjimo pakito balsių kokybė. Daug intensyviau šis procesas vyko lietuvių kalbos salose Baltarusijoje. Varanavo šnektų dvibalsių ie, uo vienbalsinimas tampa visuotinis. Sveikus garsus retais atvejais ištaria tik seniausioji karta. Kitų atstovų kalboje kirčiuoti ir nekirčiuoti dvibalsiai vienbalsinami beveik sistemingai. Rytinė ir vakarinė Varanavo rajono dalys šlavėjo skirtingais tempais. Vienbalsinimo pasekmės nevienodos. Rytinėje dalyje lietuvių kalba išliko mažiau kompaktiška, pradėjo greičiau irti. Vakarinėje - atvirkščiai, tad čia ie, uo dažnai išlaikomi sveiki. Naujieji balsiai rytinėje dalyje yra gerokai įtemptesni (kirčiuoti ir nekirčiuoti tariami i, u) nei vakarinėje. Šnektose fiksuojama priegaidžių defonologizacija. [Iš leidinio]

ENThe article presents a synchronic analysis of monophthongization of the diphthongs ie and uo in the peripheral subdialects of South High Lithuanian. The subdialects are spoken in Varanavas district of Gardinas region in Belarus. Findings of the analysis are compared with the data from other subdialects of South High Lithuanian which are spoken in the main area o f the language. Monophthongization of the diphthongs ie and uo is a relatively recent phenomenon observed in those subdialects which get in contact with eastern Slavic languages. As a consequence of language contact and dialect internal changes, long vowels become shorter which, in its turn, affects certain qualitative features of the vowels. In the Lithuanian-spoken areas of Belarus, this process has been much more intense than elsewhere. Moreover, monophthongization of the diphthongs ie and uo has become a regular change in the subdialects of Varanavas district. The pronunciation of the full form of the diphthongs is seldom retained by the speakers of the older generation, while other speakers monophthongize both stressed and unstressed diphthongs almost systematically. The process of Slavicization in the eastern and western parts of Varanavas district has been rather uneven. Thus the outcomes of monophthongization also vary. While in the eastern part of the district the Lithuanian language has become less compact and started disintegrating, subdialects surviving in the western part often retain the full form of ie and uo. The newly emerging vowels in the eastern part are more tense than in the western part - pronounced as i, u in both stressed and unstressed positions. The discussed subdialects are also characterized by pitch levelling. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25479
Updated:
2018-12-17 12:42:25
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: